Jelentkezési felhívás 4. féléves doktoranduszok komplex vizsgájára
2024. április 5.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

Komplex vizsgára doktorandusz jogviszonnyal rendelkezőknek jelentkezni a negyedik félévben, a felhívásban szereplő határidőig és módon lehet. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A komplex vizsgára történő jelentkezés feltétele, a doktori képzés képzési és kutatási szakaszában legalább 120 kredit megszerzése.

A komplex vizsga két részből áll:

  1. a tudományos előrehaladásról való beszámolásból: szakirodalmi áttekintés, belehelyezve a saját kutatási témát. A szakirodalmi áttekintéshez mellékelni szükséges a kutatási téma elméleti keretét, hipotéziseit, a vizsgálat módszereit és a várt eredményeket; 
  2. elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot: egy, a vizsgát megelőző tíz évben megjelent tudományos közlemény feldolgozása angol nyelven. 

Komplex vizsgáról bővebben: Doktori Szabályzat 27. §

A doktoranduszi komplex vizsgára jelentkezés határideje: 2024. április 30. 24.00 óra

A 28. sz. mellékletet, valamint az Irodalmi feldolgozást (komplex vizsga I. része) a Doktori Titkárságon 2024. május 15-ig eredetiben benyújtani szükséges!

A komplex vizsgára előreláthatólag 2024. május 21. és 2024. június 21. között, előzetesen meghirdetett időpontban kerül sor.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!