Atlétika Tanszék

K2 épület, földszint; D épület, I. emelet | +36 1 488 1571 | tf.hu/atl

Dr. Béres Sándor PhD
tanszékvezető egyetemi docens
K2, F/4
487-9200/61346
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Szalma László
egyetemi docens
K2, F/
+36 1 488 1586
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Gyimes Zsolt
egyetemi docens
K2, F/3
487-9200/61250
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Vágó Béla
egyetemi docens
K2, F/42
487-9200/61318
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN

Zsivoczky Attila
Oktató, PhD hallgató
D/115
487-9200/61376
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kun-Szabó Balázs
Egyetemi tanársegéd
K2 F3
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Molnár Sándor
Külső óraadó
487-9200/61376
Takács Kinga
+36 1 487 9259
Hollósi Dóra
előadó
K2, F/1
+36 1 488 1571
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bogárdi István
óraadó (fitnesz és testépítés)
Bogár Lilla
óraadó (atlétika)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gyurkovics Ferenc
óraadó (súlyemelés)
Telekdy Attila
óraadó (gyorskorcsolya)

Önálló szervezeti egységgé szerveződése 1947-ben kezdődött, és az 1949/50-es tanévben fejeződött be.

A tanszék tanárai és kutatói az atlétika legkorszerűbb elméleti és gyakorlati tudnivalóival ismertetik meg a hallgatókat. A sportág sokrétűsége szükségessé tette a munkatársak specializálódását, s az elsajátítandó tananyagot futó, ugró és dobó szakcsoportba szerveződve oktatják.

A tanszék hagyományainak megfelelően, jelenleg is több olyan tanár oktatja a sportágat, akik egykoron nemzetközileg is ismert, kiváló versenyzők voltak. Az intézmény 1987. évi átszervezése során néhány ún. ciklikus sportág is a tanszéken oktatott tárgyak körébe került.

A tanszék rövid története

Az atlétika mozgásanyagának oktatása – a TF megalakulása óta – fontos szerepet játszott a testnevelőtanár-képzésben. A tantárgy ismeretanyagát Misángyi Ottó főiskolai tanár a világszerte elismert szakember adta elő. 1929-től főiskolai tanulmányai befejeztével Kael Anna, mint kiváló elméleti- és gyakorlati oktató, Misángyi Ottó tanársegédeként, vett részt az oktatásban. Főleg Misángyi Ottó többirányú nemzetközi elfoglaltsága miatt, a megnövekedett feladatoknak ketten már nem tudtak eleget tenni, ezért 1930-ban Kerezsi Endre mint internátusi felügyelő kapcsolódott be az atlétika oktatásába. Őt váltotta fel 1937-ben Hepp Ferenc.

1941-ben Misángyi Ottónak a Testnevelési Főiskola igazgatójává történő kinevezése után dr. Bácsalmási Péter kapott megbízatást a tantárgy további gondozására. Ez időtől kezdve Baloghné Kael Annával ketten látták el az atlétika oktatásával kapcsolatos főiskolai feladatokat. 1943-tól, katonai szolgálatra való bevonulásáig, Koltai Jenő dolgozott Bácsalmási Péter mellett.

A második világháborút követő évek az atlétika oktatásának szervezeti kereteiben egy ideig nem hoztak újat. A Főiskola akkori tantervében az atlétika oktatása heti 4 órában történt. Bácsalmási Péter, Baloghné Kael Anna mellé 1945-ben Kismartoni Károly, majd 1946-ban Simek Ferenc került a tantárgy művelőinek sorába. Később Kismartonit 1947-ben Koltai Jenő váltotta fel. A igények változása, törvényszerűen követelte a szervezeti keretek reformját. A megnövekedett hallgatói létszám, a társadalmi igényekhez igazodó képzés, tankönyvek, jegyzetek hiánya, új tantervek, programok, tanmenetek készítése, tanárok rendezetlen besorolása, stb. szükségszerűen követelték a tervszerűbb oktató-nevelő munkát biztosító tanszéki keretek, mint alapvető szervezeti egységek, létrehozását.

Az Atlétikai tanszék a Főiskola többi tanszékével egy időben 1949-ben alakult. Az első tanszékvezetői tisztséget Bácsalmási Péter töltötte be. Az ő irányítása mellett Koltai Jenő főiskolai docens, Baloghné Kael Anna főiskolai docens, Levlekiné Regdánszky Matild főiskolai adjunktus alkották az Atlétikai tanszék közösségét. 1952-ben bővült a tanszék létszáma Harmati Sándor és Zarándi László tanársegédekkel.

1954 februárjában Koltai Jenő főiskolai docens vette át a tanszék vezetését, mivel dr. Bácsalmási Pétert igazgatóhelyettessé nevezték ki. A levelező oktatás beindulásával újabb feladatok hárultak a tanszéki oktatókra, ezért 1956-ban a tanszéki létszám Molnár Ferenc főiskolai tanársegéddel növekedett.

1957 áprilisától 1968 májusáig ismét Bácsalmási Péter főiskolai tanár kapott kinevezését a tanszékvezetésre. Munkássága alatt a tanszék közössége három új oktatóval gyarapodott. Kertész Tibor főiskolai adjunktus-, Szécsényi József főiskolai adjunktus és Kovács Etele főiskolai tanársegéd kapcsolódott be a tanszék oktató-nevelő munkájába.

1968. júniusától 1976-ig Koltai Jenő főiskolai tanár vezette az Atlétikai tanszéket főigazgatói és rektori tevékenysége mellett. Tanszékvezetése alatt került a tanszékre Kulcsár Gergely (1968); Száger György (1969); Tihanyi József (1970), Keresztesi Katalin (1973); Oros Ferenc (1973); Molnár Sándor (1973), Schulek Ágoston (1974).

Koltai Jenő nyugállományba vonulása után Harmati Sándor főiskolai tanár (1976-1981) irányította az egyre növekvő feladatokat ellátó tanszéket, amelynek tanári kara tovább erősödött Skumal András (1979) és Eckschmiedt Sándor (1980) személyével.

Harmati Sándort a tanszékvezetői poszton Zarándi László (1981-1987) követte. E periódusban vált a tanszék oktatójává Takács László (1982) és Horváth Beáta (1984). A nyolcvanas évek végén egy rövid időszakon át Kovács Etele (1987-1989), majd Szécsényi József (1989-1997) vezeti a tanszéket. Ez időszak alatt Vágó Béla (1988), Radák Zsolt (1989), Sztipits László (1990), Kovács István (1992), Szalma László (1993), Gyimes Zsolt (1994) tanár urak munkába állásával gyarapodott a tanszék személyi állománya. Szécsényi tanár úr tanszékvezetői munkáját Oros Ferenc (1997-2001) folytatta, majd 2001-2006 között – dékánhelyettesi megbízatása mellett – Kovács Etele irányította a tanszéket.

2006-tól a felsőoktatásban a testnevelő tanár, edzőképzésben bevezetett többszintű oktatási modellel egy időben Szalma László vette át a tanszék irányítását, 2011-től 2013-ig sportszakmai dékánhelyettesi megbízatása mellett látta el feladatát.

Az atlétika tantárgyat tanító tanárok névsora

 • 1925-44 Dr. Misángyi Ottó
 • 1929-65 Kael Anna
 • 1930-37 Kerezsi Endre
 • 1941-68 Dr. Bácsalmási Péter (1949-1954, 1957-1968 tanszékvezető)
 • 1943-78 Dr. Koltai Jenő (1954-1957, 1968-1976 tanszékvezető)
 • 1945-47 Dr. Kismartoni Károly
 • 1946-48 Simek Ferenc
 • 1949-57 Levelekiné Redgyánszky Matild
 • 1952-81 Dr. Harmati Sándor (1976-81 tanszékvezető)
 • 1952-92 Dr. Zarándi László (1981-87 tanszékvezető)
 • 1956-88 Molnár Ferenc
 • 1962-93 Dr. Kertész Tibor
 • 1965-2002 Dr. Szécsényi József (1989-97 tanszékvezető)
 • 1966-2013 Dr. Kovács Etele (1987-89, 2001-2006 tanszékvezető)
 • 1968-96 Kulcsár Gergely
 • 1969-73 Száger György
 • 1970-81 Dr. Tihanyi József
 • 1973- Dr. Keresztesi Katalin
 • 1973-2003 Dr. Oros Ferenc (1997-2001 tanszékvezető)
 • 1973-2004 Dr. Molnár Sándor
 • 1974-2002 Dr. Schulek Ágoston
 • 1979-2007 Skoumal András
 • 1980- Dr. Eckschmiedt Sándor
 • 1982-96 Dr. Takács László
 • 1984-95 Dr. Horváth Beáta
 • 1989-90 Dr. Radák Zsolt
 • 1988- Dr. Vágó Béla
 • 1990-2010 Sztipits László
 • 1992-2004 Dr. Kovács István
 • 1993- Szalma László (2006-tól tanszékvezető)
 • 1994- Dr. Gyimes Zsolt
 • 2005-2012 Benczenleitner Ottó
 • 2010-2012 Sáfár Sándor
 • 2013- Zsivoczky Attila
 • 2014-Dr. Béres Sándor
 • 2015- 2023 Dr. Benczenleitner Ottó
 • 2017- Kun-Szabó Balázs
 • 2023- Bogár Lilla

Hosszú ideig az atlétika oktatása (1925-1950) csak 200 m-es futópálya és igen korlátozott ugrási és dobási lehetőségek mellett folyt.

Jelentős változást a TF Csörsz utcai pályájának 1950-ben történt átadása hozott. Több mint negyedszázadon át a kor igényeinek megfelelő – 400 m-es, 6 sávos salakos futópályán és jól elhelyezett ugróhelyeken, valamint elkülönített dobópályán folyt a jövő testnevelő tanárainak és edzőinek atlétikai képzése.

A TF 1977-ben beinduló létesítmény rekonstrukciójának egyik nagy nyertese az atlétika, ugyanis 1979-re elkészült az új, rekrortán pálya kiváló minőségű futó- és ugrópálya felületekkel, továbbá a dobópálya is megújult. Ugyancsak ebben az évben nyílt meg az Atlétika csarnok, amely megszüntette az atlétika oktatásának szezonális jellegét.

Az elmúlt néhány évben – a nehéz gazdasági körülmények ellenére – képzésünk tárgyi feltételei tovább javultak. Jelentős eredménynek tartjuk az atlétika pálya futó- és ugró felületeinek teljes felújítását 2003-ban. Különös öröm számunkra, hogy 2004. májusától a Csörsz utcai pálya kiemelkedő tanárunk dr. Koltai Jenő nevét viseli. Az újjávarázsolt dr. Koltai Jenő Sportközpont reményeink szerint hosszú ideig szolgálja tanszékünk képző munkáját. 2006-tól az Atlétika csarnok dr. Bácsalmási Péter kiváló tanáregyéniség nevét vette fel.

A tanszék jelenlegi helyzete

Az egyes szakokon oktatott tárgyaink

 • Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc nappali és levelező
  • Atlétikus alapképzés
 • Sportszervező BSc nappali és levelező
  • Kondicionális képességfejlesztés
  • Atlétika
 • Humánkineziológia BSc nappali és levelező
  • Atlétika alapjai
 • Testnevelő-edző BSc nappali és levelező
  • Atlétika alapjai
  • Atlétika I., II.
  • Az atlétika versenyszámai: futások
  • Az atlétika versenyszámai: ugrások
  • Az atlétika versenyszámai: dobások
  • Sportági elmélet és módszertan I.-VI.
  • Sportszakmai gyakorlat I-VI.
  • Választott sportág elmélete és módszertana I-III.
 • Osztatlan tanárképzés
  • Atlétika I., II., III.
  • Az atlétika oktatásmódszertana I., II.
  • Sportszakmai, sportági gyakorlat
 • MA Testnevelő tanár szakok 2 féléves (levelező), 3 féléves (levelező)
  • Az atlétika elmélete és oktatásmódszertana I.
 • MA Testnevelőtanár-gyógytestnevelő, 5 féléves (nappali)
  • Az atlétika oktatásmódszertana (1.: futások, 2.: ugrások, 3.: dobások)
  • Az atlétika elmélete

Tanszékünk kialakított működési struktúrája (tanszékvezető, tagozatfelelősök, tanulmányi csoportfelelősök, gondozott sportágak felelősei szakcsoportok, oktatás szervező) megítélésünk szerint jól és hatékonyan működik, kellően segíti a szerteágazó feladatok megoldását.

Pozitív eredményként értékeljük a sportszakmai gyakorlatok látogatottságának megerősödését, a növekvő hallgatói jelenlétet a TFSE szakosztályi munkában, amely tanáraink délutáni edzői jelenlétének tulajdonítható, némileg visszahozva a “régi idők” hangulatát.

A tanszék oktató tevékenysége

Induláskor a TF-en az atlétika tantárgyat átlagban heti négy órában, 6 féléven át oktatták. 1938-tól vezették be a III-IV éves hallgatók részére a szakképzést. 1945 után, 1949-ig lényegében nem változott a képzés profilja. Megjelent az első atlétikai jegyzet, majd tankönyv 1949-ben. A 60-as évek közepétől megkezdődött a tanszék oktatóinak specializálódása az atlétikai futások, dobások ugrások irányában. A specializálódási folyamat az új tanszéki tagok bekapcsolásával tovább folytatódott, és egészséges arány alakult ki a versenyszám csoportokat oktató szakemberek között.

1972-től futó-, ugró-, és dobó tanszéki szakcsoportok szerveződtek. Ettől az időtől kezdődően a szakcsoportok gondozzák szakterületük elméleti, gyakorlati, tudományos kérdéseit, dolgozzák ki az előrehaladás lehetőségeit.

Napjainkban a tanszék oktató tevékenysége – a szakok és képzési formák gyarapodásával párhuzamosan – kiszélesedett.

A tanszék oktatói az atlétika különböző tantárgyait tanítják a BSc Testnevelő-edző, a Sportszervezés és a Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés szakokon, az MSc Szakedző és Sportmenedzser szakán, valamint az MA testnevelő tanár összes szakán. Valamint a Felnőttképzési Csoport OKJ képzésein és a Nemzetközi Edzőképzésben (NET) is részt vesz a tanszéki kollektíva. Ugyancsak fontos feladat tanszékünknek a kisebb, tanszékkel nem rendelkező sportágak edzőképző munkájának patronálása, így tanszékünk segíti a golf, triatlon, a kerékpár, a gyorskorcsolya, testépítés fitnesz sportágak edzőképzését. Általában elmondható, hogy a sokirányú tevékenységet végző oktatóink munkájukat motiváltan, az órákra gondosan felkészülve végzik. Az oktatói tevékenység döntő hányada a BSc Testnevelő-edző szak nappali tagozatához kötődik.

2012-ben a tanszék oktatóival elkezdődött egy sikeres továbbképzési forma a Kölyök Atlétika Program (KAP), amelyben ezidáig közel 3000 pedagógus vett részt. Projektmenedzser: Szalma László, oktatók: Takács Zoltán és dr. Vágó Béla.

A TFSE edzések a hallgatók sportszakmai gyakorlatának adnak helyet és biztosítják a színvonalas és eredményes szakmai kimenetelt. A TFSE Atlétika szakosztálya:

 • szakosztály elnök: Dr. Molnár Sándor
 • szakosztály vezető: Lohn Angéla
 • edzők: Szalma László, dr. Molnár Sándor, dr. Gyimes Zsolt, Bogár Lilla

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!