Testnevelés-elméleti és Oktatásmódszertani Tanszék

K1 épület, A203-205 | tf.hu/teo

Oktatott tantárgyak | TDK témák | Diplomamunka (szakdolgozat) témák

Dr. habil. Csányi Tamás
tanszékvezető, egyetemi docens
K1, A205
+36 30 963 7741
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT | honlap
PhD, testnevelő tanár, szakedző

Csordás-Makszin Ágnes
tanársegéd
K1, A203
+36 1 487 9283
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT
doktorandusz, testnevelő tanár, szakedző

Tóthné Dr. Kälbli Katalin
adjunktus
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kókai Dávid
iskolaigazgató
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szántó Szilárd
mestertanár
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU

Boronyai Zoltán
mesteroktató
K1, A 203
06 1 488 1548
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Berki Tamás
Egyetemi adjunktus
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV HU EN | MTMT

Szabóné Dr. Kaj Mónika
óraadó
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézési lehetőségek:

Palkó Orsolya
ügyintéző
K1 A204
+36 1 488 1509 / +36 30 202 5132
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Oktatói konzultációs időpontok:

 • Dr. habil. Csányi Tamás (szerda 13-13:45, illetve e-mailes egyeztetés alapján)
 • Csordás-Makszin Ágnes (szerda 13-13:45, illetve e-mailes egyeztetés alapján)

A tanszék rövid bemutatása

A Testnevelés-Elméleti és Oktatásmódszertani Tanszék fő feladata a testnevelés és sport szakpedagógiai, szakdidaktikai területéhez kapcsolódó tudományos, oktatásmódszertani és gyakorlati ismeretrendszer kutatása és oktatása. A tanszék elsődleges feladata, hogy a 2022. szeptembertől megújuló tanárképzési szakokon a legújabb tudományos evidenciákon alapuló, modern oktatásmódszertani tudás birtokába juttassa a hallgatókat. További cél, hogy folyamatosan kutassa, összegezze és publikálja azokat az ismereteket, amelyek hozzájárulnak a minőségi testnevelés és sportoktatás hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához akár az iskolák, akár a sportklubok színterein.

A testneveléselmélet- és módszertan oktatása a TF-en az 1950-es évektől az 1990-es évekig önálló tanszéki hatáskörben zajlott. Tanszékvezetők voltak ebben az időszakban Czirják József, Dr. Báthori Béla és Dr. Arday László. A kilencvenes évek elején összevonták a testnevelés-elméleti és neveléstudományi tanszéket, amely az elmúlt közel 30 évben összevontan működött. A terület gondozásában évtizedekig töltött be vezető szerepet Dr. Makszin Imre.  A tanszék 2022 augusztus 01-től Dr. habil. Csányi Tamás vezetésével ismét önállóan látja el feladatait.

Oktatott tantárgyak

Testnevelés és gyógytestnevelés tanár szakpár (10 félév):

 • Testnevelés-elmélet és módszertan I., II., III., IV.
 • Alapvető mozgáskészségek oktatásának módszertana
 • Oktatási stratégiák a testnevelésben - kollaborációs tér
 • Mérés és értékelés szakszeminárium
 • Gyógypedagógia és adaptált fizikai aktivitás
 • Pedagógiai tervezés szakszeminárium
 • Fittségoktatás, fittségi programtervezés
 • Digitális technológia és kutatás a testnevelésben
 • Tehetségfejlesztés és diáksport

Rövid ciklusú tanárképzések

 • Alapvető mozgáskészségek szakpedagógiája
 • Testnevelés-elmélet és módszertan
 • Pedagógiai tervezés szakszeminárium
 • Innováció és kutatás a testnevelésben és diáksportban
 • Mérés és értékelés szakszeminárium
 • Fittségoktatás, fittségi programtervezés
 • Adaptivitás és differenciálás a testnevelésben
 • Oktatási stratégiák a testnevelésben
 • Adaptált testnevelés és fizikai aktivitás
 • Adaptált fittségmérés és értékelés
 • Gyógypedagógiai alapismeretek

Tételsorok, vizsgakérdések

(szerkesztés alatt)

TDK témák

Dr. habil. Csányi Tamás

 • Értékelési módszerek, szokások a testnevelésben
 • A testnevelés és sportedzés oktatásmódszertani kérdései a nemlineáris pedagógia tükrében
 • A testnevelésórák és sportedzések tanulási és motivációs környezete, interakciós jellemzői
 • Innovatív oktatási módszerek alkalmazása a testnevelésben
 • A fizikai aktivitás és fizikai fittség mérése és értékelése
 • A mozgásterápiák és mozgásfejlesztés tudományos alapjai
 • Neuromítoszok az oktatásban és sportban
 • Egyedi hallgatói érdeklődés alapján kidolgozott témaválasztás

Csordás-Makszin Ágnes

 • Átfogó elemzés a (minőségi) testnevelésről, nemzetközi vizsgálat alapján - Elsősorban európai testnevelési rendszerek, tantervek bemutatása.
 • Európai tantervek elemzése és összehasonlítása megadott szempontok szerint. Interneten elérhető testnevelési tantervek összehasonlítása.
 • A minőségi testnevelés mutatóinak alakulása az EU-ban. Egy választott európai országban a testnevelés bemutatása, fókuszálva a minőségi testnevelés mutatóira.
 • A posztmodern társadalom és a testnevelés viszonyrendszere Magyarországon - A családi háttér és a testnevelés szeretete közötti kapcsolat vizsgálata (A testnevelésben megtanult értékek fontossága a különböző társadalmi osztályokban)
 • Értékszemlélet a kerettantervekben - A sportiskolai és a nem sportiskolai kerettantervek célkitűzéseinek összehasonlítása
 • Motoros tesztek - A NETFIT mérések által kapott eredmények alapján meghatározott korcsoportok összehasonlítása.
 • Egyedi, hallgatói kérés, ötlet alapján egy téma kidolgozása. Fontos, hogy a téma az iskolai testneveléshez kapcsolódjon.

Berki Tamás

 • A fizikai aktivitás, sport szerepe a tanulmányi teljesítményben és tanulási motivációban
 • A testnevelés szerepe az iskolai énképben
 • A pedagógus-diák kapcsolata a közokatásban
 • Testnevelés szerepe az egészsséges életmódra való nevelésben
 • A sportmotiváció megjelenése a testnevelésben

Diplomamunka (szakdolgozat) témák

Dr. habil. Csányi Tamás

 • Az alapvető mozgáskészségek fejlesztési programja
 • Mozgásoktatási modellek alkalmazása a testnevelésben és sportban
 • Összehasonlító tantervelméleti kutatás hazai és nemzetközi példák alapján
 • A testnevelésórák, sportedzések időmérleg elemzése a megvalósult interakciók tükrében
 • Digitális lehetőségek a testnevelés oktatásában
 • Értékelési módszerek, szokások a testnevelésben
 • Motivációs klíma a testnevelésben és sportban
 • Autonómiatámogatás és differenciálás a testnevelésben és sportban
 • A fizikai aktivitás és fizikai fittség mérése és értékelése
 • A mozgásterápiák és mozgásfejlesztés tudományos alapjai
 • Neuromítoszok az oktatásban és sportban
 • Pedagógus-diák interakcióelemzés különböző oktatásmódszertani környezetben

Csordás-Makszin Ágnes

 • Átfogó elemzés a (minőségi) testnevelésről, nemzetközi vizsgálat alapján - Elsősorban európai testnevelési rendszerek, tantervek bemutatása.
 • Európai tantervek elemzése és összehasonlítása megadott szempontok szerint. Interneten elérhető testnevelési tantervek összehasonlítása.
 • A minőségi testnevelés mutatóinak alakulása az EU-ban. Egy választott európai országban a testnevelés bemutatása, fókuszálva a minőségi testnevelés mutatóira.
 • A posztmodern társadalom és a testnevelés viszonyrendszere Magyarországon - A családi háttér és a testnevelés szeretete közötti kapcsolat vizsgálata (A testnevelésben megtanult értékek fontossága a különböző társadalmi osztályokban)
 • Értékszemlélet a kerettantervekben - A sportiskolai és a nem sportiskolai kerettantervek célkitűzéseinek összehasonlítása
 • Motoros tesztek - A NETFIT mérések által kapott eredmények alapján meghatározott korcsoportok összehasonlítása.
 • Egyedi, hallgatói kérés, ötlet alapján egy téma kidolgozása. Fontos, hogy a téma az iskolai testneveléshez kapcsolódjon.

Berki Tamás

 • A fizikai aktivitás, sport szerepe a tanulmányi teljesítményben és tanulási motivációban
 • A testnevelés szerepe az iskolai énképben
 • A pedagógus-diák kapcsolata a közokatásban
 • Testnevelés szerepe az egészsséges életmódra való nevelésben
 • A sportmotiváció megjelenése a testnevelésben

Boronyai Zoltán

 • Személyiségfejlesztési dimenziók a testnevelés és sportoktatásban
 • A kosárlabdázás oktatásmódszertani kérdései utánpótláskorban és az iskola keretei között
 • Inváziós sportjátékok alapvető taktikai összetevőinek módszertana és feldolgozása az iskolai testnevelés oktatásában

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!