Szenátus

1. Prof. Dr. Sterbenz Tamás egyetemi tanár, rektor, a Szenátus elnöke
2. Kerek István gazdasági főigazgató

A Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet képviseletében:

3. Prof. Dr. Géczi Gábor, egyetemi tanár, intézetigazgató
4. Dr. Gáldiné Dr. habil. Gál Andrea, egyetemi docens, tanszékvezető
5. Dr. Szekeres Diána, egyetemi docens, tanszékvezető

A Sportági Intézet képviseletében

6. Dr. Ökrös Csaba, egyetemi docens, általános rektorhelyettes
7. Dr. Bartha Csaba, egyetemi docens, intézetigazgató
8. Dr. Kalmár Zsuzsanna, egyetemi docens, tanszékvezető
9. Dr. Németh Endre, egyetemi docens, tanszékvezető

A Sport- és Egészségtudományi Intézet képviseletében

10. Bartusné Prof. Dr. Szmodis Márta, egyetemi tanár, intézetigazgató
11. Prof. Dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár, tanszékvezető
12. Tuza Kornélia, tudományos segédmunkatárs

A Tanárképző Intézet képviseletében

13. Dr. Borosán Lívia, egyetemi docens, tanszékvezető
14. Prof. Dr. Tóth László, egyetemi tanár, intézeti főigazgató

A Doktorandusz Önkormányzat képviseletében

15. Jókai Mátyás PhD hallgató

A Hallgatói Önkormányzat képviseletében

16. Nemes Benjámin egyetemi hallgató
17. Maka Anna egyetemi hallgató
18. Molnár Melani egyetemi hallgató
19. Szi Réka egyetemi hallgató

A nem oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatottak képviseletében

20. Varga Ferenc technikus

A szakszervezet képviseletében

21. Vizkeleti László csoportvezető, szakszervezeti vezető

A Szenátus határozatai >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!