Sportteljesítmény-elemző mesterképzési szak

Képzés neve (angol): sportteljesítmény-elemző mesterképzési szak (sport performance analysis master programme)

Szakképzettség neve (angol): okleveles sportteljesítmény-elemző (sport performance analyst)

Nyelve: magyar

Helye: Budapest

Képzés hossza: 3 félév

Kreditszáma: 120 kredit

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási forma: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. Sáfár Sándor

Célmeghatározás (szakról röviden):

A képzés célja olyan teljesítményelemző szakemberek képzése a sporttudományban, akik a saját szakterületükön megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak, egyéni és intézményes formában képesek segítséget nyújtani akár a versenysportban, teljesítménysportban szereplőknek (sportolóknak, szakmai stáboknak, döntéshozóknak), akár a rekreációs területen fejlődésre vágyóknak. A sportteljesítmény elemzés a teljesítményt befolyásoló változók megfigyelésének, rögzítésének és értékelésének összesített módszereit foglalja magába, a fő teljesítményelemek érvényes és következetes számszerűsítése, a hatékony edzéstervezés megvalósítása érdekében. A sportteljesítmény-elemzők által elvégzett feladatok közé tartozik a legmodernebb telemetrikus, mérkőzéselemző, teljesítményértékelő eszközök és szolgáltatások készségszintű kezelése és ismerete, videóelemzés és mozgáselemzés rögzítése, azok szinkronizálása, digitalizálása a teljesítmények szinten tartása és fokozása érdekében. Továbbá feladatai közé tartozik a rögzített adatok statisztikai elemzése, az edzők által megfogalmazott teljesítménnyel kapcsolatos kérdések, adatok interpretálásából származó integratív válaszok megfogalmazása. A képzés fókuszában a sportági teljesítmény egyéni elemzése áll, az egyén teljesítményét vizsgálja, hogy azt később sportági értékek mentén integrálja a képzésbe abból a célból, hogy az egyéni, illetve a csapatszintű teljesítmény egységesen növekedjen. Emellett fontos a stratégiai-taktikai elemzések értelmezése, a csapatsportok vizsgálata, illetve a sportszervezeti, sportági mélyelemzés, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű teljesítmény és versenyképesség elemzése.

Idegen szaknyelvi követelmények:

Edzéselmélet és módszertan egyféléves tantárgyba épített követelmény (kollokvium)

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszak végéig 180 óra időtartamú. A szakmai gyakorlat helyszínei sportszakmai képzést ellátó képzőhelyszíneken, illetve államilag elismert sportakadémiák, valamint sportág-specifikus módszertani központok telephelyein valósulnak meg.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található!

Mintatanterv: >>>

Képzéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok:

A képzési program és záróvizsga tételsor az e-learning rendszerben érhető el.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!