Szakedző mesterképzési szak

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
 • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
 • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles szakedző (megjelölve a sportágat)

A képzést levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente hétfői és keddi napokon

Meghirdetett sportágak (2024/2025)

Levelező tagozat:
atlétika | evezés | floorballjégkorong | kerékpár | kézilabda | kosárlabda | labdarúgás | röplabdasúlyemelés | torna (férfi) | úszás

A felvételi vizsga követelményei az adott sportágra kattintva érhetők el.

A felvételi jelentkezés lezárását követően az intézmény felveszi a jelentkezőkkel a kapcsolatot a sportágválasztás kapcsán. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy mely sportágra kívánnak felvételizni. A nyilatkozat megtétele után a sportág módosítása nem lehetséges. A sportági képzések csak megfelelő számú jelentkezővel indulnak el.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • edző
 • testnevelő-edző alapképzési szak
 • a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 50 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • - sporttudomány területéről 10 kredit;
 • - egészségtudomány területéről 10 kredit;
 • - neveléstudomány és pszichológia területéről 10 kredit;
 • - társadalomtudományok területéről 10 kredit;
 • - szervezés- és vezetéstudományok területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel (ebből 10 kredittel a sporttudomány területéről) rendelkezzen. Elsősorban számításba vehető: a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a humánkineziológia alapképzési szak.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet. (bankkártyás fizetés itt)

 • Egészségügyi alkalmasság igazolása: orvos által kiadott igazolás feltöltése a felvi.hu dokumentumkezelő felületére a jelentkezési határidőig (2024. 02. 15.).

Lehetőségek:

 1. sportorvosi vizsgálat/igazolás (Igazoltan egyesületben sportolók esetén)
 2. versenyzői igazolvány (Igazoltan egyesületben sportolók esetén)
 3. szakmai alkalmassági vizsgálat (annak vizsgálata, hogy testkulturális és sporttudományi képzés megkezdésére alkalmas-e). Ezt a vizsgálatot csak foglalkozás-egészégügyi szakellátó helyek végezhetik! (Letölthető formanyomtatvány)

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 20 pont
 • gyakorlati felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 20 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!