Általános felvételi információk

A 2024. évi felvételi eljárással kapcsolatos információk

A 339/2022. (IX.7.) Korm. rendelet alapján a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárások jelentősen megváltoznak a korábbi években megszokott gyakorlathoz képest.

A jogszabálymódosítás következménye, hogy a felsőoktatási intézmények jelentősen bővülő döntési lehetőséget élvezhetnek a 2024. évi felvételi eljárásban. Ennek megfelelően a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szenátusa döntött a 2024-es felvételi eljárás szabályairól, az emelt szintű érettségi követelményekről, a minimum ponthatárokról és az intézményi pontok rendszeréről, az alábbiakat határozva meg:

A Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem Felvételi szabályzata itt érhető el.

1.1. Edző alapképzési szak (BA) és Osztatlan gyógytestnevelő testnevelő tanár szak

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése szerint a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján, a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével, intézményi pontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

A 2024-es felvételi eljárásban az Egyetem a felvételi minimumpontszámot az Edző alapképzési szak esetén 280, pontban, osztatlan gyógytestnevelő tanár, testnevelő tanár szak esetén 305 pontban határozza meg.

1.2. Sportszervezés alapképzési szak (BSc), valamint Rekreáció és életmód alapképzési szak (BSc)

1.2.1. A tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik tárgy kiválasztása a középiskolai bizonyítványból

A 2024 felvételi eljárástól kezdődően a felsőoktatásért felelős miniszter az eddig előírt tárgyak helyett a tantárgyak egy bővebb körét határozza meg a tanulmányi pontok kiszámításához. Ebből az intézmények képzési területenként határozhatják meg, hogy mely tárgyakat veszik figyelembe a tanulmányi pontok kiszámításához.

2024-től a kötelező magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv mellett a választható ötödik tárgyak listáját a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem az összefoglaló táblázatban határozta meg.

1.2.2. Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztása

A felsőoktatásért felelős miniszter ajánlása alapján a 2024 eljárástól a választható, ötödik érettségi tárgyak listája is bővül, melyből az intézmények képzési területenként választhatnak. Egyetemünk által elfogadott tárgyak listáját táblázatunkban foglaltuk össze.

1.2.3. Az érettségi pont számításához felhasználható érettségi eredményekről való döntés

Bővül az érettségi pontot adó tárgyak köre is a felsőoktatásért felelős miniszter által meghatározott lista alapján. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a 2024 eljárástól alkalmazandó, képzési területre vonatkozó tantárgyi listát táblázatunk tartalmazza.

1.2.4. Az intézményi pontok 2024-től

A 2024 felvételi eljárástól a többletpontok rendszerét az intézményi pontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető, de a korábbiaktól eltérően a jövőben az intézmények egymástól eltérően határozzák meg, hogy milyen plusz teljesítményt milyen pontszámmal jutalmaznak a felvételi eljárás során.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem beiskolázásra kialakított pontrendszerét a tanulmányi eredményekben szerzett kiválóság, a tehetséggondozás elvei mentén határozta meg.

Egyetemünk komplex pontrendszere intézményen belül egységes, emellett tartalmazza a szakokhoz kapcsolódó speciális szempontokat is.

Az intézményi pontokat tartalmazó táblázatunk itt érhető el.

1.2.5. Az Egyetem a felvételi minimumpontszámot a 2024-as felvételi eljárás kapcsán 280 pontban határozza meg.

Kapcsolódó anyagok az Oktatási Hivatal honlapján

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!