TDK és szakdolgozat témák

EU alapismeretek és sport, Politológia, Protokoll, Sportdiplomácia

Dr. Farkas Péter

 • Fair Play és társadalom;
 • Sportmodellek az Európai Unióban;
 • Az európai integráció sportpolitikai és testnevelés-tudományi vonatkozásai;
 • Az Európa Tanács és a sport;
 • Az EU sportra gyakorolt hatása;
 • A sport területén megjelenő, több tudományterületet érintő összeurópai problémák (kereskedelmi nyomás, fiatal játékosok kihasználása, dopping,
  rasszizmus, erőszak, korrupció, pénzmosás, stb.);
 • Az Európai Unión belül a sport társadalmi szerepe;
 • Az EU gazdasági szabályozásai és a sport "specifikumainak" (versenyek rendszeressége és működése, a sport integritása, a versenyek egyensúlya) vizsgálata;
 • Az európai sport értékeinek és hagyományainak felhasználása az európai identitás kialakításában;
 • A politika szerepe a sportban, a sport hatása a politikára;
 • Sportdiplomácia.

Filozófia / Etika

Dr. Csuka Botond, Dr. Czétány György

 • a játék és sport fogalmainak filozófiai értelmezései 
 • igazságosság és fair play a sportban 
 • a modern sport etikai dilemmái (pl. a dopping és teljesítménynövelés etikája, edzői etikák) 
 • a test filozófiai értelmezéseinek összefüggései a sporttal és testneveléssel 
 • test- és sportreprezentációk a kultúrában,  művészetben és médiában 
 • sportesztétika 
 • az egészség fogalmának filozófiai értelmezései

Kommunikáció

Szilágyiné Gáldi Bernadett

 • Kommunikációs trendek és problémák az iskolai testnevelésben.
 • Az edzői szakma kommunikációs nehézségei.
 • Az egyes sportágak, sportszervezetek kommunikációs stratégiáinak vizsgálata.
 • A közösségi média sporttal kapcsolatos összefüggései.
 • Feltörekvő sportágak kommunikációja.
 • Verbális és nonverbális kommunikációs eszközök és technikák sporttal kapcsolatos összefüggései.
 • A nonverbális kommunikáció szerepe és jelentősége az edző-sportoló kapcsolatban.
 • A szabadidősport népszerűsítését segítő kommunikációs technikák/stratégiák.

Sporttörténet

Dr. Szikora Katalin, Falatovics Ádám

 • A testkultúra egyetemes történetének egyes korszakai, történeti mérföldkövek, fordulók hatása a testkultúrára
 • A modern sport megjelenése Európában, Anglia a modern sport őshazája, az angol sportirányzat hatása a nemzetközi sportéletre
 • A sport, torna irányzatok megjelenése és fejlődése az egyes országokban, kontinenseken
 • Az iskolai testnevelés történeti elemzése Magyarországon és a világ más országaiban
 • Az olimpiai mozgalom jelentősége a sport XX. XXI. századi történetében
 • Az egyes sportágak történeti fejlődése, a szabályrendszerek változásai
 • A sportpolitika, sportdiplomácia kialakulása és fejlődése a XX. században és napjainkban
 • Jelentős sporttörténeti személyiségek hatása országuk, sportáguk történetének alakulására
 • Nemzetközi sportági és több sportágat felölelő multisportesemények létrehozása, rendezésük történeti fejlődése
 • Az egyes kontinensek sportjának bemutatása, jellemzése, történeti elemzése
 • A sportágak kialakulásának, elterjedésének elemzése a földrajztudomány eszközeivel
 • A magyar sport kiemelkedő eseményei, személyiségei, történeti szempontú elemzés
 • A magyar sportpolitika, sportdiplomácia fejlődési szakaszai, elemzése a történelemtudomány módszereivel
 • Nemzetközi és magyar sportszervezetek létrejötte, fejlődése, változásaik elemzése a történelemtudomány módszereivel

Szociológia / Sportszociológia

Dr. Gál Andrea

 • Társadalmi jelenségek és problémák a sport különböző területein és az iskolai testnevelésben
 • A sport és a média kapcsolatának különböző aspektusai a 21. században
 • A nemek helyzete a sport területének egyes szektoraiban és szerepeiben
 • Az egyes sportágak szociológia szempontú vizsgálata
 • Sportolói, edzői életutak és karrierlehetőségek
 • A sportolók, edzők migrációjának jelensége, okai és következményei az élsportban
 • Élet a sport után – az élsportolók visszavonulásának folyamata, a kettős karrier jelentősége
 • Szabadidős sportolási szokások Magyarországon
 • A COVID-19 hatása a sportéletre

Dr. Dóczi Tamás

 • Társadalmi egyenlőtlenségek a sport különböző területein
 • Az egyes sportágak szociológia szempontú vizsgálata
 • Sport és nemzettudat
 • Sport és társadalmi befogadás/integráció
 • Sport, előítélet, diszkrimináció, rasszizmus
 • A sport és a média kapcsolatának különböző aspektusai a 21. században
 • Sportolói, edzői életutak és karrierlehetőségek
 • A sportolók, edzők migrációjának jelensége, okai és következményei az élsportban
 • Élet a sport után – az élsportolók visszavonulásának folyamata, a kettős karrier jelentősége
 • A COVID-19 hatása a sportéletre

Kutatási témák egyénileg is választhatók, személyes konzultációt követően.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!