Arculat

Az Arculati Kézikönyv a Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Egyetem) egységes megjelenését szabályozza, az arculati elemeinek felhasználására vonatkozó útmutatásokat tartalmazza.

Célok és alkalmazások:

  • Az Egyetem külső és belső kommunikációjában arra kell törekedni, hogy az intézményről egységes kép alakuljon ki, amely a kivételesen eredményes múltat és a megújuló intézményt egyszerre szimbolizálja.
  • PR és kommunikációs cél, hogy az arculat az Egyetem rangját kifejezze és a minőség központba állításával az intézményhez való tartozás érzetét erősítse.
  • Az Egyetem meghatározza a marketing-kommunikációnak azon megjelenítési formáit, amelyeket mindenkor alkalmazni szükséges.

Alkalmazás:

  • Az Arculati Kézikönyv útmutatóul szolgál az Egyetem munkatársai számára, hogy az intézmény egységes arculattal jelenjen meg a külső és belső kommunikációban egyaránt. A kiadványba foglaltak követése minden szervezeti egység számára kötelező, nagy súlyt helyezve az itt dokumentált elvárások következetes használatára, betartására.
  • A dokumentációba foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén az adott megjelenés (pl. kiadvány) visszavonható, illetve az Egyetemet ért esetleges anyagi és erkölcsi kárért az adott szervezeti egység vezetője felelősségre vonható.
  • Az arculati rendszer működtetését és szakmai felügyeletét a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Osztály látja el. Minden megjelenéshez, amely az Egyetemhez vagy az intézmény bármely szervezeti egységéhez köthető, a kivitelezés megkezdése előtt arculati jóváhagyás szükséges.
  • Az Arculati Kézikönyv elemeinek átalakítása, módosítása tilos!

Az Arculati Kézikönyv gyakorlati használata során felmerülő kérdéseivel kérjük, keresse a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Osztályt.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!