Humánkineziológia mesterképzési szak

Képzés neve (angol): Humánkineziológia  mesterképzési szak (Human Kinesiology)

Szakképzettség neve (angol): okleveles humánkineziológus (Human Kinesiologist)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Budapest

Képzés hossza: 4 félév

Képzés kreditszáma: 120 kredit

Képzés munkarendje: nappali és levelező

Finanszírozási formája: támogatott és önköltséges

Önköltség féléves összege: 450 000 Ft

Szakfelelős: Dr. Rácz Levente 

Célmeghatározás (szakról röviden):

A szak célja humánkineziológusok képzése, akik képesek a fizikai állapot és teljesítmény korszerű vizsgálóeszközökkel és -módszerekkel történő megállapítására, illetve korszerű eszközök használatával az egészség fenntartására és helyreállításában való közreműködésre,  valamint mozgásterápiai rehabilitációt, képességfejlesztést célzó teamek munkájában való részvételre, a kineziológia eszközeit és módszereit alkalmazva, továbbá az él-, utánpótlás-, és parasport, a honvédségi, karhatalmi, polgárvédelmi dolgozók, kiemelt műveleti területek speciális egységeinek tagjai részére objektív diagnosztikai támogatásra a tehetségkiválasztás és gondozás, a teljesítménymenedzsment, valamint az 1978 alkalmasság megállapítása területén.  A mesterképzésben végzett humánkineziológusok a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a fizikai képességek fejlesztésének, valamint az egyéni képességek alapján személyre szabott edzésprogramok tervezésének elveiről, módszereiről és az alkalmazott eszközökről.
Elsajátítják a mozgásterápia alkalmazásának elveit, a sportsérülések rehabilitációjának szakmai követelményeit, valamint ismerik a terápiás és prevenciós programok eszközrendszerét, módszereit.
Részletesen ismerik a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket, eszközöket, illetve a terhelésélettan eszközös vizsgálatainak módszereit, valamint a fiziológiai diagnosztikai módszereket. Képesek a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, lefolytatásra, egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott kidolgozására, valamint a hozzá kapcsolódó táplálkozási programok tervezésére, alkalmazására.

Idegen szaknyelvi követelmények:

Az adott évfolyamra vonatkozó képzési program szerint. A 2023-ban tanulmányaikat megkezdők részére tantárgyba épített szaknyelvi ismeretközvetítés, két féléven át: 

  • Kutatásmódszertan (1. félév) gyakorlati jegy 
  • Biometria és alkalmazott statisztika (2. félév) gyakorlati jegy

Szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő rehabilitációs intézetekben, wellness, fitnesz és sport klubokban szervezett gyakorlat. Kreditértéke 4 kredit.

Felvételi követelmények:

A felvételi követelményekkel kapcsolatos információ itt található

Mintatanterv

2022-ig >>>

2023-tól >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!