EFOP-3.4.3-16-2016-00008

Széchenyi 2020 infoblokk

A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Testnevelési Egyetem szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00008

Indítás: 2017. június 1.

Zárás: 2019. május 31.

Támogatás összege: 76 185 100.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárult

Projekt rövid leírása és célja:

A projekt átfogó célja az egyetem korszerű, tudásközpontú fejlesztése a tanítási-tanulási folyamat eredményességét növelő módszertani innovációk bevezetésével. A képzési program, tartalom és módszertan megújítása innovatív, tanulásintenzív oktatási módszerek kifejlesztése és bevezetése révén valósul meg, továbbá a konstrukció részeként az oktatás eredményességét és a hallgatók elkötelezettségét javító fejlesztések realizálódnak. Ezen összetett képzés, kompetencia, és hallgatói szolgáltatások fejlesztésére irányuló célok illeszkednek az intézmény oktatásfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseihez. Egyúttal a hallgatói és oktatói kompetenciák javítása, az új módszertanok becsatornázása és az oktatói minőségbiztosítási rendszer hatékonyabbá tétele támogatja a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő készségek elsajátítását is. A kialakítandó ”diákmentori szolgálat” a hallgatók által nehezebben teljesíthető tantárgyak vonatkozásában személyre szabott támogatás révén növelheti a sikeres vizsgák arányát, valamint csökkenti a hallgatók lemorzsolódásának veszélyét. A specifikus célkitűzések eredményeinek köszönhetően javul az oktatás hozzáférhetősége, továbbá az élethosszig tartó tanulás feltételrendszere, és mindemellett jelentősen bővül a progresszív tanulást támogató oktatási módszerek köre. A projekt keretében az egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a hallgatók digitális kompetenciáinak, információszerzési és -kezelési, valamint önálló tanulási képességeinek fejlesztésére is. Ezen összetett fejlesztések mellett hangsúlyosan megjelennek olyan minőségbiztosítási elemek is, mint például a kompetenciamérési rendszer kidolgozása, a Diplomás Pályakövetési Rendszer szakspecifikus fejlesztése, a hallgatói elégedettség mérésének és az eredmények beépítésének hatékonyabbá tétele, valamint a szakfelelősi feladat- és hatáskörök pontosítása.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. május 31.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!