Gyógytestnevelő tanár

A szakról röviden

A gyógytestnevelés határterület. A gyógytestnevelő tanár munkája sokrétű, több képzési területet érint. A kompetenciahatárok megtartása mellett hidat képez az óvodai és iskolai testnevelés és az egészségügyi rendszer rehabilitációs és mozgásterápiás tevékenysége között.

A gyógytestnevelő tanár, a testnevelés módszertani és eszközrendszerét ismerve, abba egészségügyi ismereteit integrálva, adaptívan tudja alkalmazni szakmai tudását oktató és nevelő munkája során.

Képzési idő: 4 félév (120) kredit)

Bemeneti előfeltételek:

 • testnevelő tanári szakképzettség

A képzettség megjelölése: okleveles gyógytestnevelő tanár

A képzést levelező munkarendben hirdetjük meg. A képzési napok: kéthetente péntek és szombati napokon.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • gyakorlati felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga:

Pontszámítás

gyakorlati felvételi vizsga: 30 pont

szóbeli felvételi vizsga: 40 pont

oklevél minősítése alapján: 20 pont

Felvételi témakörök

Gyakorlati felvételi vizsga

 • Állítson össze és mutasson be 3-4 perces, legalább 15 gyakorlatból álló, dominánsan egy izomcsoport erősítésére vagy nyújtására szolgáló, folyamatos gimnasztikai jellegű gyakorlatsort eszközzel vagy eszköz nélkül, zenére vagy anélkül.
 • Kérjük, hogy a gyakorlatot tanulja meg, vázlatot ne használjon.
 • Zenére történő bemutatás esetén a kiválasztott zenét zenelejátszásra alkalmas eszközzel együtt hozza magával!
 • Gyakorlati felszerelés szükséges. Öltözőt, zuhanyozási lehetőséget biztosítunk. Az esetlegesen szükséges kéziszereket hozza magával!

Szóbeli felvételi vizsga. Témakörei:

 • Közoktatás
 • Testkultúra
 • Testnevelés-sport
 • Egészséges életmód
 • Motiváció

Ajánlott irodalom:

 • Gárdos M., Mónus A. (2006): Gyógytestnevelés. TF, Budapest
 • Nyíri J. (Szerk.) (1975/1979): Iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelése. I-II. köt. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről >>>
 • évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről >>>
 • A GYÓGYTESTNEVELÉS SZAKSZOLGÁLATI PROTOKOLLJA (Gunda A. - Pataky O. - Pánger A. - Somogyiné Kuti I. – 2015) >>>
 • ÚTMUTATÓ A TESTNEVELÉS TANTÁRGY TANÍTÁSÁHOZ a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptanterv és kerettantervek alapján (Dr. Hamar Pál, Czirják György, Kövesdi Orsolya) >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!