Rekreáció és életmód alapképzési szak

A szakról röviden

A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Képzési idő: 6 félév (180 kredit)

A képzettség megjelölése: rekreáció és életmód szakember

A képzést nappali és levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a képzési napok: kéthetente péntek és szombati napokon.

Minimum pontszám: 280 pont

Felvételi követelmények

  • Egészségügyi alkalmasság igazolása: orvos által kiadott igazolás feltöltése a felvi.hu dokumentumkezelő felületére a jelentkezési határidőig (2024. 02. 15.).

Lehetőségek:

  1. sportorvosi vizsgálat/igazolás (Igazoltan egyesületben sportolók esetén)
  2. versenyzői igazolvány (Igazoltan egyesületben sportolók esetén)
  3. szakmai alkalmassági vizsgálat (annak vizsgálata, hogy testkulturális és sporttudományi képzés megkezdésére alkalmas-e). Ezt a vizsgálatot csak foglalkozás-egészégügyi szakellátó helyek végezhetik! (Letölthető formanyomtatvány)
  • Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése. A vizsga teljesítse nélkül nem lehet felvételt nyerni a szakra.

Az alkalmassági vizsga részei:

  • Motivációs levél írása kézírással 1 A4 oldalas terjedelemben
  • Motivációs beszélgetés
  • Sportági gyakorlat: 2 kilométer lefutása 12 perc alatt VAGY 100 méter úszás a jelentkező által szabadon választott úszásnemben.

Az alkalmassági vizsga sportági gyakorlat része (futás vagy az úszás) kiváltható testnevelés tantárgyból tett, legalább középszintű érettségi vizsgával.

Nem mentesíthető a sportági gyakorlati vizsgarész alól az a vizsgázó, aki az érettségi vizsga gyakorlati vizsgarészét szóbeli vizsgával pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek megfelelően záradékkal látták el.

  • Legalább egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítése az alábbi tantárgyak valamelyikéből: biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, sportismeret (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy), informatikai alapismeretek (szakmai előkészítő vizsgatárgy), közgazdasági alapismertek (szakmai előkészítő vizsgatárgy), informatikai ismeretek (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy), közgazdasági ismeretek (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Szakfelelős: Dr. Lacza Gyöngyvér, egyetemi docens, a Rekreáció Tanszék vezetője

A szakról részletes információ itt érhető el!

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!