Bemutatkozás

A Testnevelési Egyetem rövid története

Gróf Klebelsberg KunoA főiskolai szintű testnevelőtanár-képzés, valamint a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola életre hívásának gondolata már a XIX-XX. század fordulóján felmerült, de a konkrét előkészületek csak az 1920-as évek elején kezdődtek el. Az intézmény alapítójának, az évtized kiemelkedő politikusának, gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek a fáradozása nyomán az első tanév ünnepélyes megnyitására 1925 novemberében került sor. Klebelsberg a testneveléssel és edzéssel kapcsolatos állásfoglalását a Nemzetgyűlés 1924. február 24-i ülésén a következőképpen fogalmazta meg: „Egy nép egészségi állapotát jelentősen meghatározza a nép fizikuma... A test megerősítése, edzése elengedhetetlenül fontos, mert a betegségeknek ezáltal képes ellenállni... Az értelmi és erkölcsi nevelés a test nevelése nélkül alapjait veszítheti... A mai pedagógiarendszer csak ideges, korán elfáradt embereket ad az országnak, akik aztán a maguk nyugtalanságával vagy tehetetlenségével csak bajt okoznak.”

A Magyar Királyi Testnevelési Főiskola (TF) működése első két évtizedében a tanárképzésen kívül jelentős sikereket ért el az edzőképzésben, valamint különféle továbbképző tanfolyamok szervezése és a tudományos kutatások alapjainak lefektetése terén. Az intézménnyel egy időben alakult meg a Testnevelési Főiskola Sport Clubja (TFSE) is.

A TF önálló felsőoktatási intézményként végezte oktatói és kutatói tevékenységét 1945-től 1989-ig Magyar Testnevelési Főiskola, majd tíz éven keresztül 1999-ig Magyar Testnevelési Egyetem néven egészen 2000-ig. Ekkor a felsőoktatási integráció okán, a TF a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemmel közösen az újonnan létrejött Semmelweis Egyetem részévé vált. Tizennégy évi integrációt követően az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 39. §-a értelmében a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar 2014. szeptember 1. napjával újra önálló intézményként, Testnevelési Egyetem néven működik tovább. Az egyetem a zászlajára hímzett jelmondatot továbbra is irányadó értéknek, erkölcsi útmutatásnak tekinti: Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!

A jelmondatnak megfelelően az intézmény a modern sport állította kihívásokra olyan válaszokat keres, amelyek építenek hagyományos értékeire és a több mint kilencven esztendő alatt felhalmozott minőségi tudásra.

A testkulturális, sporttudományi területen képzést folytató magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Testnevelési Egyetem a legismertebb és legelismertebb a világon. Kevés olyan egyetem létezik, ahol az oktatói karban és a képzésben is ilyen jól ötvöződik a sportszakmai gyakorlat és a sporttudomány. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy sehol máshol nincs annyi egyetemi tanár, MTA-doktor a sporttudomány területén, mint a Testnevelési Egyetemen.

Testnevelési Egyetem, Főépület (2015)

Az intézmény közel százéves fennállása óta megannyi olimpiai, világ- és Európa-bajnok, illetve edzőik egész sora ”koptatta” a TE padjait. A 2017/18. tanévben mintegy kilencven világversenyen érmes sportoló nyert felvételt a különböző alap- és mesterképzési szakokra. Az egyetem díszdoktorai között pedig megtalálhatók a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselői.

Az intézmény alapításkori küldetése az elmúlt több mint kilencven esztendő alatt nem változott, tartalmilag azonban megállíthatatlanul gyarapodott. A sportágazat rohamos fejlődésének következtében új tanszékek létesültek, új tantárgyak kerültek be a képzési programba és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára is.

A pedagógusképzési területen a közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára történő egyetemi szintű testnevelőtanár-képzés mellett a TE rendelkezik a sporttudományi képzési terület összes lehetséges: két alapképzési és négy mesterképzési szak indításának engedélyével, biztosítva ezzel a képzés sokszínűségét.    

A 2017 szeptemberétől bevezetett új szakstruktúra alapján a TE az Osztatlan testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak mellett, az Edző (BA), a Sport- és Rekreációszervezés (BSc) alapképzési szakokat, a Szakedző (MSc), a Sportmenedzser (MSc) a Humánkineziológia (MSc), a Rekreáció (MSc) mesterképzési szakokat, valamint a diplomára épülő rövid ciklusú tanárképzéseket és szakirányú továbbképzéseket kínálja a leendő hallgatói részére.

A TE-n azonban nemcsak azok találják meg számításaikat, akik kiváló testnevelő, gyógytestnevelő tanárok, edzők, sportmenedzserek, rekreációs szakemberek, valamint az egészségtudományban is jártas humánkineziológusok szeretnének lenni, hanem azok is, akik tudományos pályára vágynak, mert Magyarországon csak itt lehet doktori fokozatot szerezni sporttudományban.

Új létesítmények

A Kormány 2016. szeptemberi döntése értelmében az egyetem olyan komplex létesítményfejlesztést valósít meg, melynek köszönhetően megújul és bővül a jelenlegi Alkotás utcai kampusz, a Csörsz utcai sportlétesítmény, valamint egy új velencei vízisport-telep és rekreációs központ is létesül.

A megépülő és megújuló létesítmények megteremtik a minőségi képzés feltételrendszerét, illetve hosszú távú perspektívát biztosítanak a magyar sport versenyképességét elősegítő sporttudományi kutatások infrastrukturális és technológiai hátterét garantálva.

Testnevelési Egyetem, Csörsz utca

A fejlesztésekhez kapcsolódó technikai felszerelések, a pedagógiai- és edzésmódszereket támogató technológiai és informatikai infrastruktúra a kor legkorszerűbb igényeinek megfelelően kerül kialakításra.

A létesítmények minősége, azok lehetőségei pedig alkalmasak lesznek a különböző közszolgálati, tematikus és kiemelkedő érdeklődésre számot tartó sportesemények, sportprogramok és nemzetközi sporttudományi konferenciák megrendezésére is.

Testnevelési Egyetem, Csörsz u., kolonnád

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!