EFOP-5.2.5-18-2018-00012

Széchenyi 2020, ESZATársadalmi innovációk – új módszerek kidolgozása a Testnevelési Egyetem megvalósításában

Kedvezményezett neve: Testnevelési Egyetem

Projekt azonosító: EFOP-5.2.5-18-2018-00012

Projekt kezdete: 2018. június 1.

Projekt befejezése: 2018. november 30.

Támogatás összege: 194 224 052 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt rövid leírása és célja:

A projekt keretében a Testnevelés Egyetem olyan mentális és fizikai egészségtudatosságot fejlesztő projekt módszertanának kidolgozására és pilot tesztelésére vállalkozik a Fejér-megyében lévő telephelyének otthont adó Velencén (szükség esetén más megyei településen), ami egyszerre épít a sport:

 • fizikai/testi jótékony hatásaira;
 • közösségépítő szerepére;
 • közvetítő és áttételes szerepére, illetve funkciójára az egyéni célrendszerek kidolgozása és a célok elérése során;
 • és a mentális egészséggel való szoros kölcsönhatására;

figyelembe véve a helyi közösség (és általában a magyar társadalom) demográfiai-gazdasági tényezőit, a helyi köz- és magánszolgáltatási infrastrukturális viszonyokat és a már kialakított közösségi kezdeményezéseket, de biztosítva az adaptáció lehetőségét más településeken, illetve más célcsoportokra is. A pilot projekt módszertanának és kereteinek kialakítása során a sikeres implementáció érdekében elsődleges szempont a helyi adaptálhatóság (amely esetében a megvalósítás során Fejér megye több települése is bevonható a pilot megvalósításába), másodlagos szempont ugyanakkor, hogy a kidolgozott modell és módszertan más olyan településeken is alkalmazható legyen, amelyek Velencéhez hasonló demográfiai-gazdaság problémákkal küzdenek.

A projekt során olyan sportközösségek kialakítására kerül sor, amelynek tagjai valamilyen hasonló kihívással szembesülnek vagy olyan szociális szolgáltatások hiányában szenvednek, amelyek megléte növelné az életminőségüket. A sportközösségek tervezett tevékenységi portfóliója egyszerre integrálja a testmozgást és a mentális egészségfejlesztést, az egészségtudatosság növelését, valamint az egyéni és közösségi célok elérését, ezáltal a projekt elsődleges célja az alábbi módon foglalható össze: Innovatív sport és mentális egészségfejlesztési szolgáltatások körének bővítése sportközösségek kialakításán keresztül különböző kihívással szembesülő társadalmi csoportok bevonásával, amely támogatja (1) az egyéni szintű és a szakpolitikai célok elérését, valamint (2) általánosan a magyar fizikai és mentális egészségmagatartás és az egészségtudatosság pozitív gyakorlatainak elterjesztését. A projekt átfogó célja a fizikai és mentális egészségtudatosság növelésén, valamint az egészségmagatartás megváltoztatásán keresztül elsődlegesen az egészségügyi szakpolitikai területhez köthető.

A projekt beavatkozási logika szempontjából céljait három lépésen keresztül éri el:

 1. A sporttevékenységek mentális, közösség- és egészségfejlesztési hatását szolgáló általános és terület-specifikus (a három területre specifikált) módszertani keretrendszerének kidolgozása, valamint a keretrendszerbe illeszkedő, konkrét módszerek széleskörű alkalmazását elősegítő információs és tananyagok kidolgozása, amelyeket a célcsoportokkal foglalkozó (pedagógus, szociális stb.) szakemberek tudnak alkalmazni munkájuk során
 2. A célcsoporttal foglalkozó szakemberek, un. facilitátorok felkészítése, elsődlegesen a pilot keretében, jelenléti rendezvényeken, valamint elektronikus oktatási és disszeminációs anyagokon és alkalmazásokon keresztül, amelyhez az Egyetem jelenléti és on-line mentorálást biztosít. A szakemberek kiválasztása és felkészítése tekintetében elsőként a TE-n kialakításra kerül egy szakmai törzs, amely a területi facilitátorok szakmai mentorálását végzi, majd kiválasztására kerülnek a pilot programokban közreműködő, helyi szakmai facilitátorok, akik a konkrét helyi sportközösségek és foglalkozások szervezését, támogatását végzik.
 3. A pilot program során a véső célcsoport részvételével, a felkészített facilitátor szakemberek vezetésével pilot sportközösségek létrehozása az adott szakterületen meghatározott, a későbbiekben bemutatott célok érdekében. A kis létszámú, személyes sportközösségek mellett az on-line alkalmazás segítségével ugyanakkor on-line sportközösségek létrehozására is lehetőséget nyújtunk, amely a köznevelési célcsoport esetében különösen releváns és fenntartató megoldás. A projekt során tehát a pilot szakaszban olyan személyes és virtuális sportközösségek kialakítására kerül sor, amelynek tagjai valamilyen hasonló kihívással szembesülnek vagy olyan szociális szolgáltatások hiányában szenvednek, amelyek megléte növelné az életminőségüket.

Összhangban a pályázati felhívásban foglaltakkal, a tervezett projekt közvetlen célcsoportja:

 • közoktatásban résztvevő, lemorzsolódással fenyegetett diákok,
 • álláskeresők,
 • nyugdíjasok.

Közvetett célcsoportja pedig:

 • közoktatásban oktatók,
 • szociális gondozók.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. november 30.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!