Zsűri

Fontos információk:

  • Zsűri ülés: Csütörtök: 14:30-15:30 
  • Főzsűri ülés: Péntek 18:00-19:00 

 

Prezentációs Díj

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Mindentudás Egyetemével közösen meghirdetett 3 db TDK Prezentációs Díjat a magas színvonalú prezentációt bemutató hallgatók számára.

A TDK Prezentációs Díj odaítélése kétfordulós versenyben történik. Az első fordulót az OTDK-n nyújtott teljesítmény adja, a második forduló meghívásos rendszerben a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett konferencia keretében valósul meg.

A TDK Prezentációs Díjra azok a résztvevők és prezentációik jelölhetők, akik a benyújtott és bemutatott pályamunka értékelésénél a szekció által meghatározott összpontszám legalább 90%-át elérik.

A Testnevelés és Sporttudományi Szekcióban a tagozati Bizottságok tehetnek javaslatot a Tagozati Elnökök Ülése felé, amely felterjeszti azt az egy prezentációt, amelynek előadója (előadói) a továbbiakban részt vehet (vehetnek) az odaítélési eljárás második fordulójában.

Az értékelés során 4 fő területet kell megítélni, ezek:

– előadói stílus;

– szemléltető eszközök használata, humán demonstráció;

– eredmények bemutatása;

– vitakészség, szakmai kompetencia, befogadó közeggel történő kommunikáció.

Az értékelés során – a fentieken túl – fontos szempont, hogy a magyar nyelvű tudományosság eredményeit is használja az előadó, valamint a magyar tudományos nyelvhasználat kerüljön előtérbe.

Prof. Dr. Rigler Endre Díj

A Testnevelés és Sporttudományi Szekció Elnöksége Dr. Rigler Endre emlékére megalapította a nevéhez fűződő díjat.

A díjat azon TDK hallgató nyeri meg, aki a legmagasabb összesített pontszámot érte el (pályamunkák bírálata + előadás).

Minden Konferencián csak egy hallgató nyerheti el a Rigler Endre díjat, ami emlékplakettal és értékes nyereménnyel jár.

Ha arra a kérdésre kell válaszolni, hogy ki volt Dr. Rigler Endre, akkor Dr. Frenkl Róbert szavaival élve: „elsősorban feltétlenül tanár volt. A klasszikus fajtából, abból, akire évtizedek múlva is emlékeznek a tanítványok.” Dr. Rigler Endre korai halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után, a sporttudomány leginkább sajátos területén, a sportágak kutatási témáiban.

1986-ban lett a biológia tudománykandidátusa, tudományos munkássága több mint 170 megjelent közleményben tükröződik. Otthon volt és elismert volt a humánbiológiában, ezt jelezte tagsága az MTA Antropológiai Bizottságában. Az Országos Tudományos Diákköri konferenciák Testnevelés és Sport-szekciójában indult hallgatói közül többen kaptak külön elismerést, illetve díjazást. Munkája elismeréseként számos kitüntetést kapott, többek között az OTDT Mester Tanár Díját.

DOSZ Különdíj

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) meghirdetésében megvalósuló Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) alkalmával 2019. tavaszától a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) különdíjat ajánl fel minden tudományterületi szekcióban.
A különdíj célja, hogy az adott tudományterületen kiemelkedő fiatal kutatókat elismerje, motiváltságukat tovább erősítse tanulmányaik doktori szinten történő folytatásában, ezáltal támogassa a hazai felsőoktatásban és tudományos pályán tevékeny szakemberek utánpótlását.
A DOSZ egy képviselője által átadásra kerülő különdíj OTDK szekciónként egy pályamunkának lehetséges, tehát összesen tizenhat jelölt részesülhet a megtiszteltetésben.

 

 

 

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!