Intézetek és tanszékek

Az intézményben folyó oktató-nevelő és kutatómunka legfontosabb egységei a tanszékek. A tanszéki munkatársak elsőrendű feladatukat, a különböző szakok hallgatóinak képzését magas színvonalon végzik és arra törekednek, hogy a legfrissebb kutatási eredmények beépüljenek az oktatásba, és szolgálják a gyakorlatot.

A tanszékek munkatársai régóta aktív résztvevői a különböző hazai és külföldi tudományos testületeknek, részt vállalnak a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek munkájában, a különféle válogatott keretek felkészítésében.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!