Sportmenedzser mesterképzési szak

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett sportmenedzserek rendelkeznek a sporttudományi és gazdaságtudományi elméletek, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, illetve a gazdaság ágazati szerkezetére, komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Részletesen ismerik a professzionális sport üzleti hátterét, a különböző típusú sportszervezetek struktúráját, működését, irányításának kihívásait, a szponzorálással és sportmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, valamint a sportfejlesztési stratégiákat.
 • Elsajátítják a sportvezetői feladatok ellátásához nélkülözhetetlen kommunikációs stratégiákat sportdiplomáciai és jogi ismereteket.

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A képzettség megjelölése: okleveles sportmenedzser

A képzést nappali és levelező munkarendben hirdetjük meg. Levelező képzés esetében a tanórákat tömbösítve szervezzük. Képzési napok: kéthetente hétfői és keddi napokon.

Bemeneti előfeltételek:

Teljes kreditérték beszámításával:

 • sportszervező alapképzési szak
 • sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya
 • az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak

Meghatározott kreditek teljesítésével:

A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány, egészségtudomány területéről 20 kredit;
 • neveléstudomány, pszichológia, társadalomtudományok területéről 20 kredit;
 • közgazdaság- és jogtudomány, illetve szervezés és vezetéstudományok területéről 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 50 kredittel rendelkezzen.

Amennyiben a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága előzetes kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Egyetem hivatalból folytatja le, az eljárás a mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtásával indul. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásáért a jelentkező az Egyetem Felvételi Szabályzatában meghatározott térítési díjat fizet. (bankkártyás fizetés itt)

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

Szakfelelős: Prof. dr. Sterbenz Tamás, rektor, egyetemi tanár

Felhívjuk a Tisztelt Jelentkezők figyelmét, hogy a képzés 2024 szeptemberétől már nem a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös képzésként, hanem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 15. § (1a) bekezdés alapján egyetemünk saját képzéseként valósul meg.

A szakról részletes információ itt érhető el!

Felvételi vizsga

Felvételi témakörök

 1. Sportversenyek
 2. Sportesemény szervezése
 3. Amatőr és professzionális sport
 4. A sport szervezeti keretei Magyarországon
 5. Sportszolgáltatások
 6. A sport és gazdaság kapcsolata, sportfinanszírozás
 7. Sportszponzoráció
 8. Létesítmények a sportban
 9. A nemzetközi sportszervezetek
 10. Az Olimpiai Játékok

Irodalom

 • Kötelező: Sterbenz Tamás, Géczi Gábor (2016): Sportmenedzsment (TE tankönyv)
 • Ajánlott: Sárközy Tamás (2015): Magyar Sportjog (HVG-ORAC, Budapest)

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!