MTTOE

MTTOE címer

Az MTTOE státusa

Az egyesület neve: Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete

Az egyesület nevének rövidítése: MTTOE

Jogállása: Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. sz. törvény alapján a Fővárosi Bíróság által 1990. március 8.-i dátummal nyilvántartásba vett önálló jogi személy. Területi szervezetei az Alapszabályban rögzített származtatott jogok alapján működnek.

Működése: Működését az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.

Az egyesület irányítását:

 • a 17 tagú elnökség
 • a 7 tagú Intézőbizottság
 • a 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi.

A területi szervezeteket önálló elnökségek irányítják.

 • Székhelye: Budapest, 1123 Alkotás u. 44. Fő épület III. emelet 310. sz.
 • Taglétszáma: 1800 fő
 • Levelezési címe: Budapest, 1123 Alkotás u. 44.
 • Telefon: 3564-327, 487-9200/61011, 487-9242 (titkár)
 • Telefax: 3564-327
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Web: tf.hu/mttoe | mttoe.hu
 • Adószáma: 19635428-2-01
 • Bankszámlaszám: 117 12004-20197636 OTP Bp. XII. Fiók
 • MTTOE Alapítvány “ÉPSÉG, ERŐ, EGYETÉRTÉS” Bankszámlaszáma: 1170004-20130893 OTP Bp. I. Fiók

Az MTTOE genezise

Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter 1886-ban elrendelte a kötelező iskolai tornaoktatás bevezetését. Ennek a rendelkezésnek a következtében országosan fellendült a “tornatanítók” képzése, melynek képző intézménye a Nemzeti Torna Egylet lett.

A torna oktatásával és a “tornatanítók” képzésével foglalkozók 1881. decemberében megalakították a Magyar Tornatanítók Egyletét, melynek elnökéül Matolay Eleket választották.

Az egyesület a két világháború között változó hatékonysággal működött, majd az 1940-es években kényszerűségből megszüntette tevékenységét.

A II. Világháború utáni Magyarországon a civil testületek létrehozásának nem voltak meg a politikai, társadalmi és jogi feltételei.

A hazánkban bekövetkezett politikai rendszerváltás eredményeként az 1989-1990-es évektől fokozatosan kialakult társadalmi változások nyomán megalkotott törvények és jogszabályok elősegítették a társadalom demokratizálódását, a civil testületek megújulását.

Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. sz. törvény alapján 1990. március 8-án dr. Burka Endre elnökletével újjáalakult egyesületünk több mint 100 éves hagyományokra épül, mivel jogelődjének tekinti az 1881-ben létrehozott Magyarországi Tornatanítók Egyesületét.

Működésének első öt éve alatt egyesületünk kivívta a szakmai közvélemény elismerését és lerakta a további fejlődés alapjait.

A Magyar Testnevelési Egyetemen 1994. december 17-én megtartott tisztújító közgyűlésen Dr. Nádori László elnök úr beszámolójában értékelte az elmúlt öt év kezdeti útkeresésének tapasztalatait.

A korábbi elnökség lemondott és a közgyűlés új elnökséget választott. Az egyesület elnöke Dr. Istvánfi Csaba, tiszteletbeli elnöke Dr. Nádori László lett.

Az MTTOE tisztújító küldöttgyűlése 1996.december 14-én és 2001. december 1-én ismét Dr. Istvánfi Csabát választotta elnökéül a következő négy éves ciklusra.

Az MTTOE elnökei:

 • Burka Endre: 1990 – 1991
 • Dr. Nádori László: 1991 – 1994
 • Dr. Istvánfi Csaba: 1995 – től

Az MTTOE szakmai célkitűzései

 • Az egyesület szellemi értékeinek érvényesítése a társadalom testkultúrális problémáinak megoldásában.
 • Az iskolai testnevelés és sport hatékonyságának növelése az egészséges életmód kialakítása, valamint a tehetségek felismerése és gondozása érdekében.
 • A mindennapos testedzés megvalósítása az iskolában.
 • A “Nemzeti Alaptanterv” eredményes bevezetésének elősegítése szakmai segédanyagok, kézikönyvek, egyéb dokumentumok megjelentetésével bemutatók, mintatanítások és tapasztalatcserék szervezésével.
 • A testnevelés tanítás speciális területeinek gondozása ideiglenes és állandó szakbizottságok működtetése révén (iskolafokonként, képzési profilonként, egészségesek-, fogyatékosok sportja, gyógytestnevelés, valamint alkalmi problémák szakmai kezelése).
 • Közreműködés a testnevelés korszerű oktatása érdekében szervezett módszertani továbbképzések rendezésében.
 • Részvétel az egyesület profiljába tartozó pályázatok, szakmai programok megvalósításában ill. véleményezésében.
 • A környezetvédelem és a sport kapcsolatának helyi cselekvési programokba építése.
 • Az olimpiai eszme népszerűsítése és terjesztése a tanulóifjúság körében.

Az MTTOE vezetési célkitűzései

 • Az egyesület társadalmi fontosságának, pozíciójának és rangjának erősítése.Az egyesület tagszervezeteinek és taglétszámának növelése. A pártoló tagok bevonása az egyesület munkájába.
 • Az egyesület irányítási rendszerének megszilárdítása, a működési mechanizmus optimalizálása. Elnökségi funkciók, feladatok pontosítása, vezető munkatársak jogismeretének fokozása.
 • A származtatott jogok alapján működő tagszervezetek önálló szervezeti életének folyamatos fejlesztése.
 • Szükségszerinti együttműködés az ifjúság testnevelésében és sportjában érintett állami és társadalmi szervezetekkel (OM, ISM, MOB, MDSZ, MEFS, MSSZ, SOSZ, FPI, NEVI, MOA, Minisztériumok, Önkormányzatok.
 • Területi szervezeteink és a települési önkormányzatok sportirányítói testületei között a folyamatos együttműködés kialakítása.
 • A testnevelő tanárok életkörülményeinek folyamatos nyomon követése és érdekeik védelme.
 • A nyugállományba vonuló testnevelő tanárok munkájának elismerése, támogatásának, gondozásának kiemelt kezelése. Nyugdíjas klubok szervezése.
 • Az MTTOE népszerűsítése a Magyar Testnevelési Egyetem gondozásában megjelenő “Testnevelők Fóruma” c. kiadványban és közreműködés a lap népszerűsítésében a testnevelő tanárok körében.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!