;>
Archívum

2012. január

Dosek Ágoston győzelme

Dosek Ágoston győzelme

Dosek Ágoston a rekreáció szak vezetője, az OSC sportolója felnőtt rövidtávú sítájfutó magyar bajnokságot nyert Mátraszentimrén, 2012 január 29-én, a hószegény viszonyok között készülő fiatalabb hazai ellenfeleivel szemben. Kedvére való volt a szövevényes, komoly tájékozódási rutint igénylő nyomhálózat és az igazi terepsízés, amelyre többek között a TF sítáborainak kiszolgálása alatt készül folyamatosan.

Gratulálunk!

Kalabiska Irina PhD házi vitája

Kalabiska Irina PhD házi vitája

Értesítjük az érdeklődőket, hogy Kalabiska Irina PhD hallgató házi vitájára 2012. február 3-án, pénteken 10 órakor kerül sor a Kistanácsteremben. A téma címe: Életbeli jellemzők, testméretek és motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Témavezető: Dr. Pavlik Gábor, professor emeritus.
2. Nemzetközi Neveléstudományi Diákkonferencia

2. Nemzetközi Neveléstudományi Diákkonferencia

Szeretnénk a hallgatóság figyelmébe ajánlani a 2. Nemzetközi Neveléstudományi Diákkonferenciát: ISCE II.  Diverse Societies / Sokszínű társadalmak címmel.

Hallgatóink közül sokan jelentkeztek olyan előadásokkal a Házi TDK-ra, amelyek a meghirdetett konferencia témákhoz kiválóan illik (pl.: fogyatékosok, életútkutatások, migráns tanulók, második esély).

Részletes információk itt olvashatók.

Jó munkát és sok sikert kívánunk!

Hipotézis pályázat

Hipotézis pályázat

Elsősorban a sportági tanszékeken tevékenykedő hallgatók és tanárok számára "Hipotézis pályázatot" hirdetünk olyan hipotézis felállítására, mely a meglévő ismeretek alapján megalapozott, így például a hipotézis tesztelése új gondolkodásmódot vagy új felkészülési lehetőséget nyithat meg.

Formai követelmények

 • Terjedelem: 3-5 oldal
 • Szükséges: min. 20 irodalmi hivatkozás
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Sortávolság: 1,5
Díj: 50.000.- Ft

Beadási határidő: 2012. április 30. Kérjük, hogy a pályaműve(ke)t a Tudományos Csoportra szíveskedjenek leadni!

Éljenek a lehetőséggel!

Tudományos pályázat

Tudományos pályázat

Örömmel értesítünk minden 35 év alatti kedves tanár kollégát és TF hallgatót arról, hogy ismételten be lehet nyújtani tudományos témájú pályázati munkát, melyek közül a legjobbakat pénzjutalomban részesítünk.

 • A tanárok által elnyerhető díj: 50.000.- Ft
 • A hallgatók által elnyerhető díj: m30.000.- Ft
Formai követelmények
 • 10-20 oldal
 • Times New Roman 12 betűtípus
 • Sortávolság 1,5
Beadási határidő: 2012. április 30. Kérjük, hogy a pályaműve(ke)t a Tudományos Csoportra szíveskedjenek leadni!

Reméljük, idén is sokan kedvet kapnak erre a kihívásra és élnek majd a lehetőséggel. Sok sikert kívánunk!

Az adó 1%-a

Az adó 1%-a

Tisztelt adózók!

A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány célja a TF irányításával folyó sportszakember képzés szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, a tanuló ifjúság – különösen a hátrányos helyzetű fiatalok – segítése, az egyetemi sporttevékenység felkarolása, a tudományos kutatás elősegítése és támogatása, a TF távlati céljainak segítése, nemzetközi hírnevének öregbítése.

Céljaink eléréséhez támogatásra van szükségünk.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapítvány az  adomány és annak célszerinti felhasználására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. § -ának 1/a. pontjában meghatározott és a törvény 7.§. (1) bekezdésének z) pontja szerinti adóalap csökkenésre jogosító feltételeknek megfelel.

Kijelentjük továbbá, hogy szervezetünk kiemelten közhasznú szervezet.

Amennyiben céljaink megvalósításához hozzájárulnak, kérjük adójuk 1 %-át ajánlják fel a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítványnak!

Alapítványunk adatai:

 • Név: Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány
 • Székhely: Budapest, 1123. Alkotás u. 44.
 • Nyilvántartási szám: 1031
 • Bejegyzési (lajstrom) szám: 8.P.K 64712/2
 • Adószám: 19014795-2-43
 • Számlaszám: UniCredit Bank Rt. 10918001-00000423-22170001
 • Jogállása: kiemelten közhasznú
Köszönjük, hogy támogatja céljainkat!

Hamar Pál kitüntetése

Hamar Pál kitüntetése

Dr. Réthelyi Miklós miniszter a Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Budapesti Torna Szövetség vezetőinek – Dr. Horváth Gábornak, Szakály Ernőnek, Varga Lajosnak és Dr. Magyar Bélának – ajánlásával, Kiss Árpád-díjat adományozott Dr. Hamar Pál tanszékvezető egyetemi tanárnak, a TF tanulmányi dékánhelyettesének.

A Házi TDK új időpontja!

A Házi TDK új időpontja!

A Házi TDK időpontja megváltozott! Új időpont: 2012. február 13. (hétfő).

Hiba az elektronikus kérvények rendszerében!

Hiba az elektronikus kérvények rendszerében!

Sajnálatos hiba folytán a Tanulmányi és vizsgabizottsághoz elektronikusan (a Tanulmányi Osztály "Kérvények" oldalán lévő listából elérhető oldalak valamelyikén keresztül) benyújtott kérvények egy része elveszett. Ezért arra kérjük a hallgatókat, hogy aki január 19. (csütörtök) 12.00 előtt adta be kérelmét, az ismételje meg a lépést! A hiba - és így a kérés is - minden elérhető kérvénytípusra vonakozik.

Elnézést kérünk a kellemetlenségért, és köszönjük a megértést!

MTTOE Hírlevél 2012/1

MTTOE Hírlevél 2012/1

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete oldaláról letölthető a szervezet legfrissebb hírlevele >>>

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!