;>
Archívum

2015. október

Elhunyt Dobozy László

Elhunyt Dobozy László

Fájó szívvel értesültünk a hírről, hogy 2015. október 12-én reggel elhunyt Dobozy László, Laci bácsi. Szép csendben, fájdalom nélkül aludt el, viszont bennünk nagy fájdalmat, mély űrt hagyott maga után.

Elhunyt Dobozy László

Olyan példát mutatott nekünk, olyan értékrendet képviselt, amelyet mélyen őrzünk magunkban tovább. Óriási tudásával, megjelenésével, tetteivel, lendületességével, kifogyhatatlan energiájával és tenni akarásával tanított, nevelt minket felnőtteket is folyamatosan. A hallgatókhoz való viszonyulása különleges és példaértékű volt minden oktató számára. Minden hallgatóban felfedezte, megkereste az értékeket, ötleteiket támogatta, figyelemmel kísérte és segítette. Sok hallgató a képzések elvégzése után is felkereste őt, mert tudta, bizalommal fordulhat hozzá, őszinte véleményt, tanácsot, segítséget, kaphat tőle.

Laci bácsi 91 évet élt, melyből több mint 60 évet tevékenykedett a TF-ért. Utolsó napjaiban, perceiben is aktív volt, hatalmas tenni akarás és jobbítás jellemezte a TF-ért, a magyar sportért, a lovaskultúráért. Mindenkinek csodálatos példát mutatott arra, hogy hogyan dolgozzunk önzetlenül és kitartóan egy célért. Minden, amit elért, létrehozott pl. a sízés, rekreáció, lovaskultúra területén, maradandó és folytatásra érdemes.

Egy "kis" szeletet emelnék ki legkésőbbi tevékenységei közül: 2005-ben megalapította a lovaskultúra oktató szakot a TF-en, mely egyedülálló, országosan sikeres lett – már a 11. évfolyamot indítottuk el. Laci bácsi ismét olyat álmodott és valósított meg , amely jövőbe mutató és hiányt pótló. Fő célja a lovas értelmiség kinevelése volt, gazdag lovaskultúránk újjáélesztése. Lovaskultúra folyóiratot indított, a lovaskultúra iskolai, köznevelésbe való beépítéséért dolgozott. Hatása felbecsülhetetlen érték a magyar lovas társadalom számára, hiánya óriási, fájó veszteség.

Temetése 2015. november 6-án, pénteken 11.15-kor a Makovecz ravatalozóban lesz.

Laci bácsi! Nyugodj békében! Köszönjük azt a rengeteg önzetlen jót és segítséget, melyet tőled kaptunk szívünkben és tetteinkben őrzünk Téged!

Páska Idikó (lovaskultúra szakcsoport), Pordán Boróka (végzett lovaskultúra oktató)

Szakkollégiumunk tagjai Spanyolországban

Szakkollégiumunk tagjai Spanyolországban

A Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiumnak két tagja képviselhetett minket szeptember 19-28.  között egy nemzetközi képzésen, amely az Erasmus+ keretein belül valósulhatott meg Barcelonában és annak környékén.

Szakkollégiumunk tagjai Spanyolországban

A képzés célja, hogy segítsen olyan ifjúsággal foglalkozó szakembereknek fejlődni, akik a nem-formális tanulás által fel tudják hívni a figyelmet a szociális befogadás fontoságára, valamint nap mint nap felveszik vele a harcot. A képzés tehát a nem-formális tanulás és a szociális befogadás témája körül zajlott, melyre mintegy 26 résztvevő érkezett 10 különböző országból: Portugália, Franciaország, Törökország, Lengyelország, Egyiptom, Jordánia, Tunézia, Moldova,  Spanyolország és Magyarország.

A projektben egyetemünk partnerszervezetként vett részt, ennek köszönhetően Fodor Anett, a Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiumnak nemzetközi referense, valamint Bognár Márton MA I. éves testnevelő-gyógytestnevelő szakos hallgató utaztak a képzésre.

A projekthét fő sportja a korfball volt. A házigazda spanyol csapat először megismertette a kurzus résztvevőivel a játékot, majd megtanította őket arra, hogyan kell oktatni azt. A képzés utolsó két napján a frissen képzett trénereknek lehetőségük volt különböző általános iskolákba ellátogtani és gyerekeknek korfballt tanítani, valamint a helybéli korfball csapattal is összecsapni egy barátságos meccs során.

A délutánok különféle gyűlésekkel teltek a nem-formális tanulás sajátosságait, módszereit vagy a edzői tulajdonságokat és tapasztalatokat elemezve, jó gyakorlatokat cserélve, tradicionális sportokkal és workshopokkal gazdagítva. Ugyanúgy a változatos programnak köszönhetően többek között még sor került via ferrata túrára, éjszakai tájékozódási futásra, városnézésre, városházi fogadásra és nemzetközi est megtartására is.

A Szakkollégium számára fontos, hogy korszerű fejlődést nyújtson hallgatóinak, valamint minél szélesebb látókört biztosítson tagjainak, így elegendhetetlennek tartjuk a nemzetközi tapasztalatok feltérképezését. Az ilyen fajta tréningeknek köszönhetően számos külföldi partnerségre lehet szert tenni, valamint nemzetközi szinten növelni az Erasmus+ sport projektek megvalósításához értő szakemberek számát.

A nem-formális tanulásnak köszönhetően nem csak a sportról, az edzői kompetenciákról és a szociális befogadásról tanulhattak többet a résztvevők, de a kulturális sokszínűségről is.

Földesiné Szabó Gyöngyi kitüntetése

Földesiné Szabó Gyöngyi kitüntetése

A TAFISA elnöksége Földesiné Szabó Gyöngyinek ítélte oda az idei Jürgen Palm díjat a nemzetközi Sport for All mozgalomban betöltött kiemelkedő szerepéért és a területen végzett elkötelezett munkásságáért. A díjat Wolfgang Baumann, a TAFISA főtitkára és Jürgen Palm özvegye adta át a Budapesten, október közepén tartott TAFISA világkongresszus záró estjén.

Földesiné Szabó Gyöngyi kitüntetése (TAFISA)

1956-ra emlékeztünk

1956-ra emlékeztünk

A 21-én szerdán 12-re érkezőket (a TF vezetőségét, tanárait és hallgatóit) ünneplőbe öltözött hallgatók fogadták a MOM Kulturális Központ színháztermének bejáratánál.  A TF-en történt tűzeset miatt, a megszokott helyszín helyett (Aula) kényszerültünk arra, hogy máshol emlékezzünk.  A MOM Kulturális Központ sietett segítségünkre.

Szénné porladt emlékeim

Szénné porladt emlékeim

"Ma hajnalban, valamivel öt óra előtt tűz ütött ki a Testnevelési Egyetem Atlétika csarnokában. A Tűzoltóság, a Katasztrófa védelem nagy erőkkel vonult a helyszínre, hogy próbálják megmenteni a létesítményt és a közvetlen szomszédságában lévő irodaházat…"  Később: "Az Atlétika csarnok, a hozzá kapcsolódó Aula menthetetlen, az Új épület irodáit, tanszéki helységeit próbálják a lángoktól elszigetelni és megmenteni."

Szénné porladt emlékeim

Nem szó szerint idéztem a híreket, de első megdöbbenésemben csak ennyi jutott el tudatomig. Röviden pergett le előttem ennek az emblematikus épületnek a múltja, jelene,... jövője? Ilyen esetekben szokták azt mondani: nem hiszem, nem hiszem el, hogy ez a katasztrófa megtörténhetett. Pedig a katasztrófáknak az a tulajdonsága, hogy megtörténnek, tragédiát okozva egy országnak, embereknek, egyéneknek, családoknak, közösségeknek.

Ez a mostani tűzeset a mi családunk, a TF nagy családjának tragédiája, azoké, akik évtizedekkel ezelőtt koptatták Egyetemünk padjait, vagy akár csak évekkel ezelőtt kapták meg diplomájukat, ez a tragédia közös, mindnyájunké. Emlék emlék  hátán tolul, nincs olyan tanár, kutató, testnevelő, edző és más szakos hallgató, nemzetközi tekintély, diplomata, honi és külföldi szakember, újságíró, tudósító, stb. aki most ne tudna emlékeiben felidézni történéseket, melyek mély nyomot hagytak benne, esetleg irányították életét, pályafutását.

Közéjük tartozom én is. A katasztrófa napján nem tudtam rávenni magam, hogy közelről is megnézzem a helyszínt. A televíziós csatornák tudósításai, híradásai, vezetőink sajtótájékoztatója leláncolt, a gondolataim szinte megfagytak a hihetetlen esemény következtében.

Másnap a tanszéki ügyes-bajos dolgaim után végigmentem a TF udvarán, de az uszoda mellett elhaladva lassultak lépteim, mintha ösztönösen, minél később akartam látni a tűz pusztította romokat, az üszkös maradványokat. Szemben a romokkal leültem egy padra és emlékeztem.

Talán elfogadnak hiteles tanúnak, hisz 1966 óta tanítok a TF-en: sokan nem tudják, hogy a most leégett épület helyén egy nagy füves terület (hatalmas hétvégi kispályás meccseknek) és két salakos  röplabda pálya volt, ezek helyére került az új épület-komplexum. Hány és hány generációt szolgált ki ez a nekünk nagyon hasznos, értékes épület-együttes!

És most magamba roskadva ülök a romok előtt, fékezhetetlen gondolataim csaponganak, emlékezem az üszkös falak előtt.

Az Atlétika csarnokban nem hivatásomat gyakoroltam, ezt szakember kollégáim oldották meg az atlétika órák, edzések során. RG-t sem tanítottam, csak néztem a kolléganők és a hallgatók pontos, fegyelmezett munkáját. De előttem van a végzős hallgatóink mosolya, megkönnyebbülése a diplomaosztók alkalmával, a Mesteredzői Díjat átvevő szakemberek büszkesége, a Bácsalmási Péter verseny nyüzsgése, kitűnő rendezése, a régvolt nagy kézilabda csapatok összecsapása, a birkózó versenyek magával ragadó hangulata, a sok száz amatőr fitnesz rajongó lelkesedése. És még mi minden maradandó esemény, ami már a múlté!

Az Aulához érzelmi szálak fűznek, elfogult vagyok. Még a hamu, a szén és az üszkös maradványok alól is feltör a Gaudeamus Igitur csodálatos dallama. Hányszor hallottuk ezt ünnepélyes évnyitókon, elsőévesek avatásán, jubileumi üléseken, díszdoktori avatásokon (Primo Nebiolo, Samaranch, Havalange).  Meghatóan szép megemlékezések (okt. 23., márc. 15,), a kultúra, a művészet, az irodalom kiemelkedő egyéniségeinek előadásai tették emlékezetessé ezt a kultikus épületet. Egyéb konferenciák, szimpoziumok, tudományos ülések, civil rendezvények  színesítették az eseménynaptárt.  Az idén megható ünnepélyen vettük át az Arany Diplománkat Rektor Úrtól. A miénk, az 1965-ben végzett évfolyamé volt az utolsó ilyen aktus az Aulában.

Nem hagyhatom ki az évente ismétlődő TF-Napokat, ahol az előadások, tréfák, humoros videók révén a tanár és diák kart karba öltve őrizte ezt az értékes TF hagyományt.

És a Sportcsillagok fala! Egyedülálló, pótolhatatlan relikviák! A világon egyedülálló gyűjtemény. Teljességgel soha nem pótolható, sajnos az életből eltávozottakkal együtt a kézlenyomatuk is az örök enyészeté lett.

Érzelmi kötődésem az Aulához még erősebb az eddig rendezett 26 Úszóedzői és Oktatói Konferencia kapcsán. Több, mint hatvan előadó, közel száz előadás hangzott el kiváló edzők, orvosok, pedagógusok, kutatók, sportvezetők, élversenyzők részéről. Nagysikerű élménybeszámolók színhelye volt ez a terem (Egerszegi, Rózsa, Czene, Gyurta). Bízom benne, hogy a teltházas előadások mély nyomot hagytak a hallgatókban és hozzájárultunk szakmai tudásuk, gondolkodásmódjuk formálásához.

Még jó néhány percig ültem a padon, szemerkélni kezdett az eső: "Esőisten siratja..." az Aulát.

Dr . Tóth Ákos, Úszás Tanszék

1956-ra emlékezünk

1956-ra emlékezünk

Helyszín és időpontváltozás! Az egyetemen történt tűzeset miatt az október 21-i ünnepség helyszíne és kezdési időpontja megváltozott. Az új helyszín: MOM Kulturális Központ, Színházterem (Csörsz utca 18.). A 680 fős színháztermet a Hegyvidéki Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a Testnevelési Egyetem rendelkezésére. Kezdés 12.00-kor.

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára rendezett TF-es megemlékezésekre.

1956-ra emlékezünk

Az ünnepi esemény programjai:

 • 2015. október 19. (hétfő), 17.00: A „Szabadság, szerelem” című film vetítése (díjtalan). Helyszín: Hepp Ferenc terem.
 • 2015. október 21. (szerda)
  • 12.00: „Megmozdult a föld” a TF műhely és hallgatók ünnepi műsora. Helyszín: MOM Kulturális Központ, Színházterem (Csörsz u. 18.).
  • 13.05: Megemlékezés Hegedűs István szobránál a Magyar Öttusa Szövetséggel és a Hegyvidéki Önkormányzattal. Helyszín: Szoborpark.
  • 13.15: Koszorúzás a Hősi Halottak táblájánál. Helyszín: Főépület, félemelet.
  • 13.20: Koszorúzás a TF Kollégiumánál. Helyszín: Győri úti udvar.
 • 2015. november 4. (szerda), 7.55: Csendes tiszteletadás az 1956-os kopjafánál. Helyszín: Győri úti udvar.
Szeretettel várunk mindenkit!

Együttműködési megállapodás a MÜPA-val

Együttműködési megállapodás a MÜPA-val

Együttműködési megállapodás a MÜPA-valEgyüttműködési megállapodást írt alá a Művészetek Palotája (MÜPA) és a Testnevelési Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiuma 2015. október 7-én. A dokumentumot Káel Csaba, a MÜPA vezérigazgatója és Prof. Dr. Koller Ákos, a Szakkollégium vezetője látta el kézjegyével.

A Művészetek Palotája megkeresésének az ország 19 szakkollégiuma tett eleget. A MÜPA kedvezményes jegyekkel, az előadásokhoz terembiztosítással, és művészek részvételével emelheti a szakkollégiumok minőségét. A zökkenőmentes kommunikáció jegyében a nagyköveti program keretében Vándor Ágnes és Kurucz Anita képviseli majd a Klebelsberg Kuno Szakkollégiumot.

A MÜPA várja a TF hallgatóit!

Közlemény rendkívüli oktatási és munkaszünet elrendeléséről

Közlemény rendkívüli oktatási és munkaszünet elrendeléséről

Tisztelt hallgatók, tisztelt munkatársak, kedves kollégák!

A Testnevelési Egyetemen történt tűzeset következtében Mocsai Lajos rektor úr és Genzwein Ferenc kancellár úr a szolgáltatások biztonságos helyreállítása miatt 2015. október 16. péntekre rendkívüli oktatási és munkaszünetet rendel el. Kérjük Önöket, hogy az elkövetkezendő munkanapokon az oktatás rendjében bekövetkező változásokat kísérjék fokozott figyelemmel.

Az egyetem vezetése ezúton fejezi ki köszönetét a működés biztosítására tett segítségekért, valamint felajánlásokért, továbbá bízik abban, hogy az oktatás október 19-től probléma nélkül folytatódhat. Az összefogás jegyében felajánlott további támogatásokat a Testnevelési Egyetem a megsérült értékek helyreállítására fordítja.

Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos rektor, Dr. Genzwein Ferenc kancellár.
Közlemény

Közlemény

Tisztelt hallgatók, tisztelt munkatársak, kedves kollégák!

A Testnevelési Egyetemen történt hajnali tűzeset következtében Mocsai Lajos rektor úr és Genzwein Ferenc kancellár úr a szolgáltatások biztonságos helyreállítása miatt 2015. október 16. péntekre rendkívüli oktatási és munkaszünetet rendel el. Kérjük Önöket, hogy az elkövetkezendő munkanapokon az oktatás rendjében bekövetkező változásokat kísérjék fokozott figyelemmel.

Az egyetem vezetése ezúton fejezi ki köszönetét a működés biztosítására tett segítségekért, valamint felajánlásokért, továbbá bízik abban, hogy az oktatás október 19-től probléma nélkül folytatódhat. Az összefogás jegyében felajánlott további támogatásokat a Testnevelési Egyetem a megsérült értékek helyreállítására fordítja.

Prof. Dr. h.c. Mocsai Lajos rektor, Dr. Genzwein Ferenc kancellár.

Házi TDK

Házi TDK

Értesítünk mindenkit, hogy ebben az évben november 27-én kerül megrendezésre a Testnevelési Egyetemen a Házi Tudományos Diákköri Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény keretén belül.

Az absztraktokat 2015. november 9. (hétfő) 12.00-ig lehet elektronikus úton beküldeni Dr. Bognár József egyetemi docens úrnak, a Testnevelési Egyetem TDK új vezetőjének (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Mindenkitől várunk absztraktot, különösen azoknak a témavezetőknek a hallgatóitól, akik TE-KA támogatásban részesültek.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!