Jelentkezési felhívás doktori képzésre
2024. április 5.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a 2024/25-ös tanév I. félévétől kezdődő doktori képzésre felvételt hirdet 4 programban – ösztöndíjas és önköltséges – tanulmányokra.

A programok és vezetőik:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)
 4. Neveléstudományi és sportpedagógia (programvezető: Dr. Hamar Pál egyetemi tanár)

Ösztöndíj: 1-2. évben: 140 680 Ft/hó, 3-4. évben 180 680 Ft/hó. Önköltség: 487 500 Ft/félév (A Doktori Szabályzat 20. §-a rendelkezik a fizetendő díjakról, térítésekről, valamint az adható kedvezményről.) A jelentkezéshez szükséges űrlapok (jelentkezési lap és felvételi lap) a Doktori Iskola honlapjáról letölthetők.

Témavezetők, témák >>>

Meghirdetett témák >>>

Jelentkezési határidő: 2024. május 31. 24.00 óra A jelentkezés elektronikus.

A felvételi beszélgetés az általános szakmai tudásszint és alkalmasság, valamint a speciális, témaorientált tudásszint és alkalmasság értékelése. A felvételire (szóbeli) 2024. június 21-ig kerül sor.

Az általános tudásszint és alkalmasság felméréséhez szükséges kötelező szakirodalom

A természettudományi programokban az Orvosi Élettan, a társadalomtudományi programban a Sport a jelenkori társadalomban kötelező. A választható részre a kutatási téma alapján a Jelentkezési lapon tesz javaslatot a pályázó és a témavezető.

 • Természettudományok (1. és 2. program)

  • Kötelező
   • Orvosi élettan
   • Választható
    • Biomechanika
     • Barton József: Biomechanika, TF Jegyzetbolt
     • Tihanyi József Biomechanikáról szóló oktatási anyagok >>>
    • Edzéselmélet és módszertan
     • Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
     • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
     • Radák Zsolt: Edzésélettan
    • Humánbiológia
     • Mészáros (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai, Sport, Budapest
     • Bodzsár (2006): Humánbiológia – Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
     • Mészáros J., Zsidegh M., Mészáros Zs. (2011): Humánbiológia, TF, Budapest
    • Táplálkozástudomány
     • Pavlik Gábor: Élettan – sportélettan (2013.): V. rész, 12,13,14,15,17 fejezetek
     • Rigó János: Dietetika
     • Barna Mária (szerk.): Táplálkozás – Diéta (nem kell a konkrét betegségekre vonatkozó diétás rész)
    • Sport, nevelés- és társadalomtudomány (3. program)

     • Kötelező:
      • Sport a jelenkori társadalomban
       • Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2010): Sportszociológia. Budapest: Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar.
      • Választható:
       • Edzéselmélet és módszertan
        • Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
        • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
        • Radák Zsolt: Edzésélettan
       • Sportpszichológia
        • Nicholls, A.R. (2022). Sportpszichológia az edzői munkában. Elmélet és gyakorlat. Krea-Fitt Kft.
        • Goschi, G.-Pálvölgyi, Á. (2022). Dobbantó. A Sportpszichológia Tankönyve. Sport és Lélek - Sport-pszichoterápiás Egyesület, Budapest, Magyarország, 502 p
        • Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva (2016). Gyereklélek sportcipőben. Fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek. Noran Libro Budapest.
        • Kurimay Tamás, Faludy Viktória, Kárpáti Róbert (szerk.) (2012). A sport pszichológiája. fejezetek a sportlélektan és határterületeiről. Magyar Pszichiátriai Társaság, Oriold és Társai Kiadó, Budapest.
        • Budavári, Á. (2007) Sportpszichológia. Medicina, Budapest
       • Sportjog
        • Nemes András: Sportjogi ismeretek
        • évi I. Sporttörvény
       • Sportmenedzsment
        • Sterbenz Tamás, Géczi Gábor (szerk.): Sportmenedzsment, Sportpedagógia
       • Sportszociológia
        • Szóbelihez kötelező irodalom
         • Giddens (2008): Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó.
         • Két, az utóbbi öt évben megvédett doktori értekezés tanulmányozása
        • Szóbelihez ajánlott irodalom
         • Gál, J. Kosiewicz, T. Sterbenz (eds.) (2016): Sport and Social Siences with Reflection on Practice. Warsaw, AWF-ISSSS.
        • Neveléstudományi és sportpedagógia (4. program)
         • Kötelező:
          • Biróné Nagy Edit (szerk.) (2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
         • Választható:
          • Neveléstudomány-didaktika: Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.
          • Neveléstudomány-sportpedagógia: Soós István (2022): Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő („sedens”) életvitel. Kutatási megközelítések, motivációs elméletek, nevelési aspektusok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
          • Sportpedagógia: Hamar Pál, Mocsai Lajos (szerk.) (2019): A sportpedagógia szakmódszertani kérdései. Testnevelési Egyetem, Budapest
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!