Pályázati felhívás TFSE-sportösztöndíjra
2024. február 7.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Pályázati felhívást indít a TFSE MOL-Új Európa Alapítvány TF sportolói és sportszakmai ösztöndíjra a 2023/2024-as tanév II. félévében.

A pályázat MINDEN NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ számára elérhető, aki a TFSE valamelyik szakosztályában aktívan versenyez vagy sportszakmai tevékenységet végez, azaz állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóknak egyaránt.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (egyetem) a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásával a MOL-Új Európa Alapítvány-TF sportolói és sportszakmai ösztöndíjprogram keretében pályázatot tesz közzé a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) kiemelkedő versenyzői és sportszakemberei számára sportszakmai tevékenységük támogatására, ösztönzésére.

A pályázatok benyújtásának határideje:

TFSE ösztöndíj 2024. február 23., péntek

Sportszakmai ösztöndíj 2023. február 12., hétfő

Benyújtás módja: a NEPTUN rendszeren közzétett kérvényen keresztül.

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az egyetem, a TFSE, és a MOL-Új Európa Alapítvány együttműködése alapján vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában részt vesz.

A hallgató teljesítményétől függően a pályázat nyerteseinek ösztöndíja havonta módosítható. Amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket a szakosztályvezető javaslattal élhet a TFSE elnöke felé az ösztöndíj folyósításának megszüntetése iránt. A rektor a TFSE képviselőjének kérelmére elrendelheti a TFSE-sportösztöndíj folyósításának megszüntetését.

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a TFSE Sportszakmai Bizottsága értékeli, majd javaslatot tesz a rektornak a szakosztályi keretekre és az ösztöndíjban részesítettek körére vonatkozóan. Az adott hónapra – a hallgató teljesítményének függvényében – a szakosztályvezető javaslata alapján megállapított ösztöndíjakat tartalmazó listát a TFSE képviselője terjeszti a rektor elé minden hónap végéig. A TFSE-sportösztöndíj megítéléséről a rektor dönt. A döntést a Sport Iroda határozatba foglalja.

Fellebbezni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott módon, a Neptun-rendszerben leadott kérvényen keresztül lehet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!