Felhívás EKÖP, valamint EKÖP-KDP ösztöndíjakra

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) és Kooperatív Doktori Programja (KDP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven fut tovább.

Az EKÖP-KDP célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

Pályázatot azon doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgató (doktorandusz) nyújthat be, aki doktori tanulmányait a 2023. vagy a 2024. évben kezdte meg és még nem komplex vizsgázott, vagy a komplex vizsgáját a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterében teljesíti, illetve felvételi kérelmet nyújtott be 2024/2025. tanévben induló doktori képzésre. Mindezek mellett fontos, hogy az EKÖP-KDP ösztöndíjas jogviszony időszaka alatt a doktorandusznak az általa választott partnerszervezetnél rendelkeznie kell munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, amelyért díjazásra jogosult.

A pályázat keretében az EKÖP-KDP ösztöndíjas hallgató havi nettó 400 000 Ft-os támogatásban részesül.

Az EKÖP-KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama: minimum 24 hónap, maximum 48 hónap

További információ: https://tf.hu/hallgatok/palyazatok-osztondijak/egyetemi-kutatoiosztoendij-program

Az EKÖP (volt ÚNKP) célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása. A Program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak.

Doktori képzés kategóriában a Doktori Iskola nappali és levelező munkarendben aktív doktori tanulmányokat folytató doktorandusz nyújthatja be pályázatát.

Fiatal oktató, kutató kategóriában a TF valamely oktatási és/vagy kutatási egységében tevékenységet folytat, és doktori képzésben abszolutóriumot szerzett és fokozatát még nem szerezte meg, vagy fokozatát 5 éven belül szerezte.

További információ: https://tf.hu/hallgatok/palyazatok-osztondijak/egyetemi-kutatoiosztoendij-program

Pályázati határidő: 2024. június 30.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!