# közgyűlés

Sterbenz Tamás is részt vett, köszöntőt mondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének éves találkozóján, amelyen a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora az MSÚSZ-szal közösen tervezett BSc sportújságíróképzésről is beszélt.

Több, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet érintő változásról döntött a Magyar Olimpiai Bizottság május 28-i, szombati közgyűlése, amelyen dr. Pavlik Gábor professzor úr MOB-érdemérmet kapott.

Május 17-én a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tartotta éves közgyűlését a Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ), amelyen a TF rektora, dr. habil. Sterbenz Tamás félórás előadás keretében vázolta fel a modellváltáson átesett egyetem jövőképét, valamint az együttműködési lehetőségeket a SIOSZ-szal.

Szeptember 10-én és 11-én a Testnevelési Egyetem ad otthont az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) tisztújító közgyűlésének. A nagyszabású esemény szervezője a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS).

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) augusztus 12-i tisztújító közgyűlésén az elkövetkezendő négy évre Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajost elnöknek, Prof. Dr. Bács Zoltánt, Dr. Gál András Leventét, Prof. Dr. Merkely Bélát a MEFS alelnökeinek, elnökségi tagoknak pedig Prof. Dr. Ács Pongrácot (PTE), Dr. Freyer Tamást (NKE), Rakaczki Zoltánt (ME), Vladár Csabát (BCE), a HÖOK jelöltekként Kiss Viktort és Molnár Dánielt választották meg.

Tisztelettel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) következő küldött közgyűlését 2013. április 6-án, szombaton 10.00 órakor tartja a TF-en, a Főépület első emeletén lévő Hepp-teremben (XII. Alkotás u. 44.).

Emlékeztető a 2008. december 14-i Tisztújító Közgyűlésről

Időpont: 2008.december 14. (vasárnap) 10:00 órai kezdet. Színhely: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Főépület. Díszterem Résztvevők: a tagszervezetek szavazati joggal delegált küldöttei 159 fő. Meghívottak, a társszervezetek képviselői.

Dr. Istvánfi Csaba elnök üdvözölte a megjelenteket, közöttük az elismerő okleveleket átadó:

 • dr. Schmitt Pál MOB elnököt,
 • Jakab Pétert az ÖM Sport Szakállamtitkárság szakreferensét, valamint házigazdánkat
 • prof. Tihanyi Józsefet, a TF dékánját.
A közgyűlés napirendje előtt a résztvevők néma felállással emlékeztek az utóbbi időszakban elhunyt kollegák közül:
 • Gyenge József, MTTOE titkárra,
 • Nagy Istvánra, a móri szervezet elnökére,
 • Zsivótzky Gyulára, a nemzet sportolójára,
 • Lénárt Zoltánra a kőbányai szervezet tagjára.
A szakmai program előtt szavalatok hangzottak el Takács Bence testnevelő tanár, PhD hallgató részéről, majd Németh József testnevelő tanár, operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja, Liszt-díjas érdemes művész opera áriákat adott elő.

Dr. Som Ferenc az MTTOE tiszteletbeli elnöke látta el az üléselnöki tisztséget. Vezetésével megválasztásra kerültek az alábbi tisztségviselők:

Mandátumvizsgáló bizottság

 • Elnök: dr. Szalay Piroska, MTTOE titkár,
 • Tagok: prof. Szabó Béla, Márkus László
Szavazatszedő és számlálóbizottság
 • Elnök: dr. Nemes András, jogtanácsos
 • Tagok: dr. Szalay Piroska, Horváth Lászlóné, Márkus László, Kégel Tamás, Lengyel László, prof. Szabó Béla.
Jegyzőkönyvvezető: dr. Vittek Lajosné Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga András, dr. Reigl Mariann.

A javasolt személyeket a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta. A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr. Istvánfi Csaba elnök beszámoló jelentésében átfogó képet és értékelést adott az egyesület tevékenyégéről.

A mandátumvizsgáló bizottság jelentését dr. Szalay Piroska ismertette miszerint 214 küldöttből 159 fő volt jelen, ami 78%-os részvételt jelent, ezért a közgyűlés határozatképes volt. Dr. Kovács Etele elnök felolvasta a felügyelőbizottság jelentését, amelyben egyaránt kitért az eredményekre és javítandókra is. Hozzászólások az elhangzott elnöki beszámolóhoz és a felügyelőbizottsági jelentéshez. Monostori Attila, az MTTOE XIV. kerületi alelnöke aggodalmát fejezte ki a sportpályák megszüntetése miatt és javasolta, hogy a szlovákiai magyar verések miatt egyesületünk is határozottabban lépjen fel. Befejezésül Wass Albertet idézte és adventi köszöntőt olvasott fel.

Prof. Tihanyi József dékán üdvözölte a közgyűlést, további együttműködéséről és támogatásáról biztosította az egyesületeket. Dr. Schmitt Pál MOB elnök hangsúlyozta az iskolai testnevelés és diáksport társadalmi jelentőségét, nevelési hatását és abban a testnevelő tanárok kiemelt szerepét. Elismerve az egyesület eddigi eredményes munkáját a hatékonyság növelése érdekében 4 M Ft. támogatást ajánlott fel a MOB részéről, amit a közgyűlés hosszantartó  tapssal fogadott.

Dr. Farkas Judit felszólalásában határozottabb szakmai érdekvédelemre biztatott. Deák György a Magyar Diáksport Szövetség elnöke pozitívan szólt az MTTOE-val való együttműködésről. Támogatást kért a szeptemberi dátumhoz kapcsolódó “diáksport nap” meghirdetéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához. Jelzést adott arról, hogy a diáksport korábbi támogatása egy csökkentett összeggel várhatóan visszaállításra kerül. (450 Ft/fő/év).

Dr. Istvánfi Csaba reagált a hozzászólásokra, kiemelte, hogy a plusz pénzügyi támogatást elsősorban a tanévvégi sportünnepélyek pályázati úton történő megszervezésére és lebonyolítására fogja javasolni. Ehhez kérte a közgyűlés támogató egyetértését.

A közgyűlés az elnöki beszámolót és a felügyelőbizottsági jelentést a javslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

Elismerések átadása

 • Prof. Istvánfi Csaba MTTOE oklevelek és “aranyplakett” 40 fő részére.
 • Jakab Péter és prof. Istvánfi Csaba ÖM-MTTOE elismerő oklevelet 15 fő részére.
 • Dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba MOB-MTTOE elismerő oklevelet 22 fő részére.
Befejezésül Matolay-Elek életműdíj átadásra került sor. A kitüntett dr. Bali Mihály 87 éves szegedi testnevelő tanár, aki az oklevelet meghatottan vette át. Az oklevelet dr. Schmitt Pál és prof. Istvánfi Csaba adták át.

Az elismerések átadása után az elnökség lemondott. Dr. Nemes András a szavazatszedő és számlálóbizottság elnöke tájékoztatást adott az előzetes jelölésről és a szavazás lebonyolításáról. A jelen lévő delegáltak szavazólappal rendelkeztek. A jelöltek közül visszalépet Banga Endre. A jelölőlistára nyílt szavazás eredményeként felkerült még dr. Hamar Pál és dr. Petrovics László, valamint a felügyelőbizottság korábbi elnöke dr. Kovács Etele és tagjai Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monstori Attila. Ennek megfelelően az elnökségi tagságra 26 fő, a felügyelőbizottságra pedig 3 fő lett jelölve. Az elnöki tisztségre Istvánfi Csaba korábbi elnök személyében egy javaslat érkezett. Az érvényes alapszabály lehetővé tette, hogy a közgyűlés az elnökség létszámát 26 főben állapíthassa meg. Titkos szavazás alapján így minden jelölt elnökségi tag lett.

Az MTTOE Tisztújító Közgyűlés választási eredménye

Elnök: Prof. dr. Istvánfi Csaba

Elnökségi tagok

 1. Kovács T. László, Baja
 2. Prohászka Zsolt, Békés
 3. Fazekas Miklósné, Borsod
 4. Rátkay Péter, Esztergom
 5. dr. Reigl Mariann, Főváros
 6. Takács Zoltán, Bp. I. ker.
 7. Varga András, Bp. VIII. ker.
 8. Pozsgai Péter, Győr
 9. Kövérné Fejes Anikó, Hajdú
 10. Hegedűsné Lóczi Borbála, Heves
 11. dr. Lóczi Márta, Jászság
 12. Enyingi József, Keszthely
 13. Molnár István, Mór
 14. Bagyinszki Jenő, Nógrád
 15. Kovács Zoltán, Somogy
 16. Krasznai Andrea, Sopron
 17. Szondy György, Szabolcs
 18. dr. Szatmári Zoltán, Szeged
 19. Csontos Kálmán, Tiszafüred
 20. Ónodi Szabolcs, Tolna
 21. Szallár Csaba, Vas
 22. Edvy László, Veszprém
 23. Hajmási Ferenc, Zala
 24. Dr. Hamar Pál, Bp. Főváros
 25. Dr. Petrovics László, Bp. Főváros
Felügyelőbizottság
 • Elnök: dr. Kovács Etele
 • Tagok: Nagyné dr. Kovács Ildikó, Monostori Attila
Az újraválasztott elnök Istvánfi Csaba javaslatot tett a közgyűlésnek a korábbi három alelnök Ónodi Szabolcs, Prohászka Zsolt és Varga András tisztségének a megerősítését. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  Dr. Makszin Imre megemlékezett gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter (1922-1931) munkáságról, majd résztvevők megkoszorúzták szobrát.

A közgyűlést ebéd, majd hangulatos baráti társalgás, nótázás és beszélgetés követte.

Kmf.

A kiadvány hiteléül: Dr. Reigl Mariann, Varga András

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!