Erasmus Partners

Country

University

SMS

SMP

STA

STT

Bsc

Msc

Phd

Austria

St. Pölten University of Applied Sciences

X

X

X

X

X

X

Austria

University College of teacher Education Burgenland

X

X

X

X

X

X

Belgium

Ghent University

X

X

-

-

-

-

Bulgaria

National Sports Academi Vassil Lwvsiki

X

X

-

-

X

X

Cyprus

Frederick University

X

X

X

X

X

X

Germany

Universitat Bielefeld

X

X

X

X

-

-

Germany

Deutsche Sporthochschule Köln

X

-

-

-

X

-

Germany

Technische Universitaet Muenchen

X

X

X

-

X

X

Germany

University of Paderborn

-

-

-

-

X

X

Germany

University of Potsdam

X

X

X

-

X

-

Spain

Universitat de Barcelona

X

X

-

-

X

-

Spain

Universidad de Granada

X

-

-

-

X

-

Spain

Universidad Pablo de Olivade

X

-

-

-

X

-

Spain

Universidad Católica de Valencia

X

X

-

-

X

X

Estonia

Tallinna Ülikool

X

X

-

-

X

-

France

Université de Bordeaux

X

X

-

-

-

-

France

Université Rennes

X

X

-

-

-

-

Croatia

University of Osijek

-

X

X

-

X

X

Croatia

University of Zagreb

X

X

X

-

X

X

Italy

Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata

X

X

-

-

X

X

Italy

Universitá degli studi di Roma „Foro Italico”

X

X

-

-

X

-

Izrael

Wingate University

X

X

X

-

X

X

Latvia

Latvan Academy of Sport Education

X

X

-

-

X

X

Norway

University of Agder

X

-

-

-

-

-

Netherlands

Hogeschool van Amsterdam

X

-

-

X

X

X

Poland

University School of Physical Education in Cracow

X

X

-

-

X

X

Poland

University of Physical Education in Poznan

X

X

-

-

X

X

Poland

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Waszawie

X

X

X

-

X

-

Portugal

Instituto Politecnico De Castelo Branco

X

X

-

X

X

X

Portugal

Instituto Politecnico De Santarem

X

X

-

X

X

X

Portugal

University of Porto

X

X

X

X

X

X

Romania

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca

X

X

X

X

X

X

Romania

Universitate din Oradea

X

X

-

X

X

X

Romania

Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu-Mures

X

X

X

-

X

X

Finland

University of Eastern Finland

-

-

-

-

X

X

Slovenia

University of Ljubljana , Faculty of Sport

X

X

X

-

X

X

Slovakia

Comenius University in Bratislava

X

X

X

X

X

X

Turkey

Balikesir University

-

-

X

-

X

X

Turkey

Ege University

X

X

X

-

X

-

Turkey

Kastamonu University

X

X

-

-

X

X

Turkey

Erciyes University

-

-

X

-

-

-

Turkey

Pamukkale University

X

X

X

X

X

X

Turkey

Anadolu University

X

X

X

-

X

X

UK

University of Chichester

X

-

-

-

X

-

UK

University of Wolverhampton

X

-

-

-

X

-

UK

University of Sunderland

X

-

-

-

X

-

USA

Slippery Rock University of Pennsylvania

X

-

-

-

X

X

Taiwan

National Taiwan Sport University

X

X

X

-

X

X

Canada

The University of Western Ontario

X

-

-

-

X

X

Sweden

Swedish School of Sort and Health Sciences

-

X

X

-

X

X

Poland

State Higher Vocational School in Raciborz

X

-

-

-

X

X

SMS: short mobility for studies / STA: staff mobility for teaching / STT: staff mobility for training / SMP: short mobility for training

St. Pölten University of Applied Sciences