Jelentkezési felhívás doktori képzésre
2020. november 5.Doktori Iskola

A Testnevelési Egyetem a 2021. február 1-től kezdődő félévre felvételt hirdet 3 programban – ösztöndíjas és önköltséges – tanulmányokra.

Jelentkezési felhívás doktori képzésére

A programok és vezetőik:

 1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus)
 2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita)

Ösztöndíj: 1-2. évben: 140 680 Ft/hó, 3-4. évben 180 680 Ft/hó. Önköltség: 487 500 Ft/félév (A Doktori Szabályzat 21. §-a rendelkezik az önköltség mentesség részleteiről.) A jelentkezéshez szükséges űrlapok (jelentkezési lap és felvételi lap) a Doktori Iskola honlapjáról letölthetőek.

Témavezetők, témák >>>

Az írásbeli és a szóbeli felvételire várhatóan 2021 januárjában kerül sor. Jelentkezési határidő: 2020. december 6., 24.00. A jelentkezés elektronikus.

A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli felvételi a program által kijelölt kötelező, valamint a kutatási témához kapcsolódó választható tárgyból áll, melyekhez az alábbi ajánlott irodalmak kerültek megadásra. A választható tárgyat a témavezető javasolja, melyet a Jelentkezési lapon szükséges megadni.

Írásbeli felvételi követelmények (a lista folyamatosan frissül!)

 • Természettudományok (1. és 2. program)
  • Kötelező
  • Választható
   • Biomechanika
    • Barton József: Biomechanika, TF Jegyzetbolt
    • Dr. Tihanyi József Biomechanikáról szóló oktatási anyagok >>>
   • Edzéselmélet és módszertan
    • Dr. Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
    • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
    • Dr. Radák Zsolt: Edzésélettan
   • Humánbiológia
    • Mészáros (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai, Sport, Budapest
    • Bodzsár (2006): Humánbiológia – Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
    • Mészáros J., Zsidegh M., Mészáros Zs. (2011): Humánbiológia, TF, Budapest
   • Táplálkozástudomány
    • Pavlik Gábor: Élettan – sportélettan (2013.): V. rész, 12,13,14,15,17 fejezetek
    • Rigó János: Dietetika
    • Barna Mária (szerk.): Táplálkozás – Diéta (nem kell a konkrét betegségekre vonatkozó diétás rész)
 • Társadalomtudományok (3. program)
  • Kötelező:
   • Sport a jelenkori társadalomban
    • Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2010): Sportszociológia. Budapest: Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar.
  • Választható:
   • Edzéselmélet és módszertan
    • Dr. Nádori László: Edzéselmélet és módszertan
    • Dubecz József: Edzéselmélet és módszertan
    • Dr. Radák Zsolt: Edzésélettan
   • Sportpszichológia/Egészségpszichológia
    • Atkinson: Pszichológia (Osiris Kiadó)
     • 1. fejezet
     • az alapvető motívumok című fejezet
     • az érzelmek című fejezet
     • a tudat című fejezet
    • Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva (2016). Gyereklélek sportcipőben. Fiatalkori és utánpótlás sportpszichológia mindenkinek. Noran Libro Budapest.
    • Kurimay Tamás, Faludy Viktória, Kárpáti Róbert (szerk.) (2012). A sport pszichológiája. fejezetek a sportlélektan és határterületeiről. Magyar Pszichiátriai Társaság, Oriold és Társai Kiadó, Budapest.
    • Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Imre Tóvári Zsuzsanna, Lénárt Ágota, Hevesi Krisztina, és Menczel Zsuzsanna (2012). Fejben dől el. Noran Libro Budapest.
    • Budavári Ágota (2007). Sportpszichológia. Medicina, Budapest.
    • Lénárt Ágota (szerk.) (2002). Téthelyzetben. Sportpszichológiáról testnevelőknek és edzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest.
    • Nagykáldi Csaba (1998). A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai. Computer Arts, Budapest.
   • Sportjog
    • Nemes András: Sportjogi ismeretek
    • 2004. évi I. Sporttörvény
   • Sportmenedzsment
    • Sterbenz Tamás, Géczi Gábor (szerk.): Sportmenedzsment, Sportpedagógia
   • Sportszociológia
    • Írásbelihez kötelező irodalom
     • A. Giddens (2008): Szociológia. Budapest: Osiris Kiadó.
     • Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó.
    • Szóbelihez kötelező irodalom
     • Ugyanaz, mint az írásbelihez.
     • Magyar Sporttudományi Szemle c. folyóirat 2010-2020. évi számainak releváns tanulmányai.
     • Dóczi T. (2011): Rendszerváltás, globalizáció és nemzeti identitás a sportban a XXI. század kezdetén Magyarországon. Doktori értekezés.
     • Gál A. (2007): Sport és társadalmi nem a XXI. Század elején a média tükrében Magyarországon. Doktori értekezés.
     • Az utóbbi két doktori értekezés tanulmányozása kiváltható a TF-en az utóbbi 10 évben a Summa cum laude minősítéssel megvédett, két szociológiai témájú doktori értekezéssel.
    • Szóbelihez ajánlott irodalom
     • A Testnevelés, Sport, Tudomány c. folyóirat 2015-2019. évi számainak válogatott tanulmányai.
     • A. Gál, J. Kosiewicz, T. Sterbenz (eds.) (2016): Sport and Social Sciences with Reflection on Practice. Warsaw: AWF-ISSSS.
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!