TF100

2025-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven alapított TF, mai nevén Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, amely hazánk legrégebbi sporttal és testkultúrával foglalkozó felsőoktatási intézménye. A TF létrejötte nagyrészt Klebelsberg Kunó kultuszminiszter fáradozásainak köszönhető, aki a magyar tudományos élet és felsőoktatás szervezésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Az egyetem 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább, majd 1975-ben a fennállása 50. évfordulóján egyetemi rangot kapott. 1985-ben teljes jogú, 1989-ben pedig elnevezésében is egyetem lett: Magyar Testnevelési Egyetem. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karaként működött. 2014. szeptember elsejével a Testnevelési és Sporttudományi Kar kivált a Semmelweis Egyetemből és önálló intézményként, Testnevelési Egyetem néven működött tovább egészen 2021-ig, amikor alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé vált, és felvette a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nevet.

Az intézmény fő célja kezdetben a testnevelőtanár-képzés volt, ami későbbiekben edzőképzéssel bővült. A testnevelés és a sport világa erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, és új tantárgyak kerültek be a képzési palettába, továbbá egyre nagyobb súly helyeződött a tudományos kutatómunkára. 1960 óta létrejött a tanári szak mellett a most már 2700 hallgatót számláló TF emellett számos más területen nyújt képzést az alap, közép- és felsőfokú oktatás, illetve a doktori képzés teljes vertikumában, beleértve többek között a szakedzői, a humánkineziológia, a táncpedagógusi, a gyógytestnevelő tanári, az egészségtantanári, a sportszervező és sportmenedzser, a rekreáció, a humankineziológia, a sportmédia, a sportdiplomácia és a különböző sportágakban indított edzőképzési szakokat is.

A TF a honi sporttudományi kutatás egyik fellegvára. Mindezen túl országos szinten fontos sportpolitika-formáló szerepet tölt be, szorosan együttműködve a sport- és fizikai tevékenység valamennyi érdekeltjével és képviselőjével, hazai és nemzetközi sportszövetségekkel – beleértve a Magyar és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot is, kormányzati szervekkel és több neves nemzetközi egyetemmel.

Az alapítás évétől intézményünkben 96 magyar olimpiai bajnok szerzett diplomát. Ezenkívül olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sora koptatta és koptatja ma is a TF padjait. Díszdoktoraink között tudhatjuk a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselőit, többek között Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét.  

Az intézmény 2017-től nagyszabású kampusz-, oktatás- és kutatásfejlesztésen megy keresztül. 2023-ban megnyitotta kapuit a multifunkcionális Dr. Koltai Jenő Sportközpont, amely a budapesti atlétikai világbajnokság egyik hivatalos edzőközpontjaként működött. Ezzel új út nyílt meg az oktatás, a képzés és a kutatás európai szintű folytatása előtt.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!