Küldetésnyilatkozat

A Testnevelési Egyetem Könyvtárának alapvető feladata az egyetem oktató-, kutató- és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatás és könyvtári információellátás biztosítása.

Nyilvános felsőoktatási könyvtárként gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja és közvetíti a testnevelés és a sporttudomány hazai és nemzetközi szakirodalmának hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében.

Szakmai tevékenységének célja az egyetem szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és felhasználóinak minőségi kiszolgálása. Felméri a belső egységek, tanszékek gyűjteményfejlesztésre vonatkozó igényeit, és a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül törekszik ezek minél teljesebb kielégítésére. Biztosítja a szakirodalomról való teljes körű tájékoztatást és a szakirodalmi dokumentációs ellátást.

Aktívan részt vállal az információs kultúra terjesztésében, támogatja az intézmény hallgatóit, oktatóit, dolgozóit a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében.

Gyűjti, rendezi, feltárja és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hozzáférhetővé teszi az egyetemen keletkezett maradandó értékű iratanyagot, az egyetemmel kapcsolatos személyi hagyatékokat és képanyagot. Az önálló egyetemi múzeum létrejöttéig gyűjti az egyetemmel kapcsolatos muzeális tárgyi anyagot.

Hazánk egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként feladata a magyar testnevelés és sport szakembereinek, szervezeteinek, testületeinek és intézményeinek szakirodalmi információkkal való támogatása, valamint a hazai sporttudomány, testnevelés és sportfelsőoktatás dokumentumainak gyűjtése és megőrzése.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!