Erasmus Partners

Country

University

SMS

SMP

STA

STT

Bsc

Msc

Phd

Belgium

Ghent University

X

X

-

-

-

-

Bulgaria

National Sports Academi Vassil Lwvsiki

X

X

-

-

X

X

Greece

Frederick University

X

X

X

X

X

X

Germany

Universitat Bielefeld

X

X

X

X

-

-

Germany

Deutsche Sporthochschule Köln

X

-

-

-

X

-

Germany

Technische Universitaet Muenchen

X

X

X

-

X

X

Germany

University of Paderborn

-

-

-

-

X

X

Germany

University of Potsdam

X

X

X

-

X

-

Spain

Universitat de Barcelona

X

X

-

-

X

-

Spain

Universidad de Granada

X

-

-

-

X

-

Spain

Universidad Pablo de Olivade

X

-

-

-

X

-

Spain

Universidad Católica de Valencia

X

X

-

-

X

X

Estonia

Tallinna Ülikool

X

X

-

-

X

-

France

Université de Bordeaux

X

X

-

-

-

-

France

Université Rennes

X

X

-

-

-

-

Croatia

University of Osijek

-

X

X

-

X

X

Croatia

University of Zagreb

X

X

X

-

X

X

Italy

Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata

X

X

-

-

X

X

Italy

Universitá degli studi di Roma „Foro Italico”

X

X

-

-

X

-

Latvia

Latvan Academy of Sport Education

X

X

-

-

X

X

Norway

University of Agder

X

-

-

-

-

-

Netherlands

Hogeschool van Amsterdam

X

-

-

X

X

X

Poland

University School of Physical Education in Cracow

X

X

-

-

X

X

Poland

University of Physical Education in Poznan

X

X

-

-

X

X

Poland

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Waszawie

X

X

X

-

X

-

Romania

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca

X

X

X

X

X

X

Romania

Universitate din Oradea

X

X

-

X

X

X

Romania

Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu-Mures

X

X

X

-

X

X

Finland

University of Eastern Finland

-

-

-

-

X

X

Slovenia

University of Ljubljana , Faculty of Sport

X

X

X

-

X

X

Slovakia

Comenius University in Bratislava

X

X

X

X

X

X

Turkey

Balikesir University

-

-

X

-

X

X

Turkey

Ege University

X

X

X

-

X

-

Turkey

Kastamonu University

X

X

-

-

X

X

Turkey

Erciyes University

-

-

X

-

-

-

Turkey

Pamukkale University

X

X

X

X

X

X

Turkey

Anadolu University

X

X

X

-

X

X

UK

University of Chichester

X

-

-

-

X

-

UK

University of Wolverhampton

X

-

-

-

X

-

UK

University of Sunderland

X

-

-

-

X

-

USA

Slippery Rock University of Pennsylvania

X

-

-

-

X

X

Taiwan

National Taiwan Sport University

X

X

X

-

X

X

Canada

The University of Western Ontario

X

-

-

-

X

X

Sweden

Swedish School of Sort and Health Sciences

-

X

X

-

X

X

Poland

State Higher Vocational School in Raciborz

X

-

-

-

X

X

SMS: short mobility for studies / STA: staff mobility for teaching / STT: staff mobility for training / SMP: short mobility for training

Country    University    SMS    SMP    STA    STT
        BSc    MSc    PhD            
Belgium    Ghent University    •    •                
Bulgaria    National Sports Academi Vasil Levski    •    •            •    •
Greece    Frederick University     •    •    •    •    •    •
Germany    Universität Bielefeld    •    •    •    •        
Germany    Deutsche Sporthochschule Köln    •                •    
Germany    Technische Universität Munich    •    •    •        •    •
Germany    University of Paderborn                    •    •
Germany    University of Potsdam     •    •    •        •    
Spain    Universidad de Barcelona    •    •            •    
Spain    Universidad de Granada    •                •    
Spain    Universidad Pablo de Olivade    •                •    
Spain    Universidad Católica de Valencia    •    •            •    •
Estonia    Tallinna Ülikool    •    •            •    
France    Université de Bordeaux    •    •                
France    Université Rennes    •    •                
Croatia    University of Osijek        •    •        •    •
Croatia    University of Zagreb    •    •    •        •    •
Italy    Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata    •    •            •    •
Italy    Universitá Degli Studi di Roma ”ForoItalico”    •    •            •    
Latvia    Latvian Academy of Sport Education    •    •            •    •
Norway    University of Agder    •                    
Netherlands    Hogeschool van Amsterdam    •            •    •    •
Poland    University School of Physical Education in Cracow    •    •            •    •
Poland    University of Physical Education in Poznan    •    •            •    •
Poland    Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie    •    •    •        •    
Romania    Universitatea BabesBolyai Cluj Napoca    •    •    •    •    •    •
Romania    Universitatea din Oradea    •    •        •    •    •
Romania    Universitatea de Medicina si Farmacie din TirguMures    •    •    •        •    •
Slovenia    University of Eastern Finland                    •    •
Slovenia    University of Ljubljana, Faculty of Sport    •    •    •        •    •
Slovakia    Comenius University in Bratislava    •    •    •    •    •    •
Turkey    Balikesir University            •        •    •
Turkey    Ege University     •    •    •        •    
Turkey    Kastamonu University     •    •            •    •
Turkey    Erciyes University            •            
Turkey    Pamukkale University     •    •    •    •    •    •
Turkey    Anadolu University     •    •    •        •    •
UK    University of Chichester    •                •    
UK    University of Wolverhampton    •                •    
UK    University of Sunderland    •                •    
USA    Slippery Rock University of Pennsylvania    •                •    •
Taiwan    National Taiwan Sport University    •    •    •        •    •
Canada    The University of Western Ontario    •                •    •
Sweden    Swedish School of Sort and Health Sciences        •    •        •    •
Poland    State Higher Vocational School in Raciborz    •                •    •